پر طرفدارترین پیج های اینستاگرام ایران

کدام برند ها بهترین عملکرد را داشته و بیشترین مشارکت را جذب کرده اند؟

موفق های اینستاگرام را بشناسید

اسنت رنک، بخش رتبه بندی اسنت وی، امکان مقایسه برندهای مشهور در اینستاگرام را از دیدگاه های مختلف فراهم آورده است. شما می توانید برند ها را براساس میزان جذب مخاطبان، لایک، کامنت و درصد مشارکت به راحتی مقایسه کنید. همچنین تجزیه و تحلیل های دقیق تر را در صفحات مخصوص به هر یک از برندها ببینید.

تعداد پست ها درصد مشارکت دنبال کننده ها دسته بندی برند
439 1.87% 8.5M
 • بازیگران
mahnaz_afshar 1
2,424 2.06% 8.2M
 • بازیگران
rambodjavan1 2
1,960 0.55% 7.5M
 • بازیگران
behnoosh_bakhtiari 3
792 2.10% 6.6M
 • بازیگران
elnazshakerdoost 4
1,333 2.27% 6.3M
 • بازیگران
rezagolzar 5
27 1.38% 6.2M
 • بازیگران
saharghoreyshiofficialpage 6
458 2.87% 5.9M
 • بازیگران
golfarahani 7
384 1.56% 5.9M
 • بازیگران
behnoushtabatabai 8
261 2.40% 5.4M
 • بازیگران
taraneh_alidoosti 9
1,707 2.72% 4.7M
 • بازیگران
parvizparastouei 10
1,199 1.23% 4.5M
 • بازیگران
bahramradan 11
109 5.63% 3.6M
 • بازیگران
shahaab_hosseini 12
226 4.63% 3.6M
 • بازیگران
rezaattaran 13
88 3.62% 3.6M
 • بازیگران
amin.hayai 14
419 2.67% 3.5M
 • بازیگران
mehraveee 15
793 0.85% 3.3M
 • بازیگران
baharehrahnamaoriginal 16
1,889 1.02% 3.0M
 • بازیگران
nasrinmoghanloo 17
791 1.26% 2.8M
 • بازیگران
nikkarimi 18
283 7.20% 2.7M
 • بازیگران
mohsen.tanabandeh 19
327 2.16% 2.6M
 • بازیگران
parinazizadyar 20