پر طرفدارترین پیج های اینستاگرام ایران

کدام برند ها بهترین عملکرد را داشته و بیشترین مشارکت را جذب کرده اند؟

موفق های اینستاگرام را بشناسید

اسنت رنک، بخش رتبه بندی اسنت وی، امکان مقایسه برندهای مشهور در اینستاگرام را از دیدگاه های مختلف فراهم آورده است. شما می توانید برند ها را براساس میزان جذب مخاطبان، لایک، کامنت و درصد مشارکت به راحتی مقایسه کنید. همچنین تجزیه و تحلیل های دقیق تر را در صفحات مخصوص به هر یک از برندها ببینید.

تعداد پست ها درصد مشارکت دنبال کننده ها دسته بندی برند
2,484 1.93% 8.7M
 • بازیگران
rambodjavan1 1
448 1.84% 8.7M
 • بازیگران
mahnaz_afshar 2
1,962 0.54% 7.6M
 • بازیگران
behnoosh_bakhtiari 3
819 2.03% 6.8M
 • بازیگران
elnazshakerdoost 4
1,373 2.21% 6.6M
 • بازیگران
rezagolzar 5
476 2.72% 6.3M
 • بازیگران
golfarahani 6
35 1.39% 6.2M
 • بازیگران
saharghoreyshiofficialpage 7
409 1.48% 6.0M
 • بازیگران
behnoushtabatabai 8
262 2.37% 5.5M
 • بازیگران
taraneh_alidoosti 9
1,799 2.65% 4.9M
 • بازیگران
parvizparastouei 10
1,216 1.20% 4.6M
 • بازیگران
bahramradan 11
91 3.28% 4.1M
 • بازیگران
amin.hayai 12
111 5.55% 3.7M
 • بازیگران
shahaab_hosseini 13
227 4.60% 3.7M
 • بازیگران
rezaattaran 14
433 2.60% 3.6M
 • بازیگران
mehraveee 15
835 0.78% 3.6M
 • بازیگران
baharehrahnamaoriginal 16
1,889 0.90% 3.4M
 • بازیگران
nasrinmoghanloo 17
796 1.26% 2.8M
 • بازیگران
nikkarimi 18
291 7.09% 2.7M
 • بازیگران
mohsen.tanabandeh 19
344 2.14% 2.6M
 • بازیگران
parinazizadyar 20