پر طرفدارترین پیج های اینستاگرام ایران

کدام برند ها بهترین عملکرد را داشته و بیشترین مشارکت را جذب کرده اند؟

موفق های اینستاگرام را بشناسید

اسنت رنک، بخش رتبه بندی اسنت وی، امکان مقایسه برندهای مشهور در اینستاگرام را از دیدگاه های مختلف فراهم آورده است. شما می توانید برند ها را براساس میزان جذب مخاطبان، لایک، کامنت و درصد مشارکت به راحتی مقایسه کنید. همچنین تجزیه و تحلیل های دقیق تر را در صفحات مخصوص به هر یک از برندها ببینید.

تعداد پست ها درصد مشارکت دنبال کننده ها دسته بندی برند
411 1.99% 8.2M
 • بازیگران
mahnaz_afshar 1
2,369 2.18% 7.7M
 • بازیگران
rambodjavan1 2
1,962 0.61% 7.1M
 • بازیگران
behnoosh_bakhtiari 3
769 2.15% 6.4M
 • بازیگران
elnazshakerdoost 4
25 1.35% 6.2M
 • بازیگران
saharghoreyshiofficialpage 5
1,301 2.32% 6.0M
 • بازیگران
rezagolzar 6
353 1.67% 5.7M
 • بازیگران
behnoushtabatabai 7
446 2.92% 5.6M
 • بازیگران
golfarahani 8
259 2.40% 5.4M
 • بازیگران
taraneh_alidoosti 9
1,175 1.22% 4.4M
 • بازیگران
bahramradan 10
1,593 2.82% 4.4M
 • بازیگران
parvizparastouei 11
224 4.61% 3.6M
 • بازیگران
rezaattaran 12
103 5.78% 3.5M
 • بازیگران
shahaab_hosseini 13
406 2.72% 3.4M
 • بازیگران
mehraveee 14
83 3.60% 3.4M
 • بازیگران
amin.hayai 15
761 0.93% 3.1M
 • بازیگران
baharehrahnamaoriginal 16
2,018 1.08% 2.8M
 • بازیگران
nasrinmoghanloo 17
774 1.26% 2.8M
 • بازیگران
nikkarimi 18
260 7.89% 2.6M
 • بازیگران
mohsen.tanabandeh 19
451 2.24% 2.5M
 • بازیگران
sj_razavian 20