پر طرفدارترین پیج های اینستاگرام ایران

کدام برند ها بهترین عملکرد را داشته و بیشترین مشارکت را جذب کرده اند؟

موفق های اینستاگرام را بشناسید

اسنت رنک، بخش رتبه بندی اسنت وی، امکان مقایسه برندهای مشهور در اینستاگرام را از دیدگاه های مختلف فراهم آورده است. شما می توانید برند ها را براساس میزان جذب مخاطبان، لایک، کامنت و درصد مشارکت به راحتی مقایسه کنید. همچنین تجزیه و تحلیل های دقیق تر را در صفحات مخصوص به هر یک از برندها ببینید.

تعداد پست ها درصد مشارکت دنبال کننده ها دسته بندی برند
2,269 1.54% 2.3M
 • برنامه های تلوزیونی و رادیویی
khandevaneh_official 1
480 3.09% 2.2M
 • برنامه های تلوزیونی و رادیویی
jenabkhan1 2
1,556 5.80% 2.0M
 • برنامه های تلوزیونی و رادیویی
neda.jenabb 3
1,470 6.22% 1.9M
 • برنامه های تلوزیونی و رادیویی
sinavaliollah 4
12,408 0.74% 1.7M
 • برنامه های تلوزیونی و رادیویی
tvpluss 5
450 7.93% 1.0M
 • برنامه های تلوزیونی و رادیویی
reza_rashidpour 6
4,831 4.13% 620.0K
 • برنامه های تلوزیونی و رادیویی
halaa_khorshid 7
863 7.40% 408.6K
 • برنامه های تلوزیونی و رادیویی
sharifimoghadam 8
420 10.99% 305.9K
 • برنامه های تلوزیونی و رادیویی
dorehami3.nasimtv 9
686 2.13% 244.9K
 • برنامه های تلوزیونی و رادیویی
dorehami_original 10
401 3.93% 176.4K
 • برنامه های تلوزیونی و رادیویی
90tv3 11
445 2.44% 155.9K
 • برنامه های تلوزیونی و رادیویی
dorehamitv_official 12
413 11.68% 145.0K
 • برنامه های تلوزیونی و رادیویی
radiochehrazi 13
116 9.78% 82.9K
 • برنامه های تلوزیونی و رادیویی
loghmeshow.fan 14
523 0.45% 55.0K
 • برنامه های تلوزیونی و رادیویی
sokhanrani_ 15
1,449 1.82% 50.9K
 • برنامه های تلوزیونی و رادیویی
hale.khub 16
44 5.77% 16.5K
 • برنامه های تلوزیونی و رادیویی
mostafaazadi_ 17