پر طرفدارترین پیج های اینستاگرام ایران

کدام برند ها بهترین عملکرد را داشته و بیشترین مشارکت را جذب کرده اند؟

موفق های اینستاگرام را بشناسید

اسنت رنک، بخش رتبه بندی اسنت وی، امکان مقایسه برندهای مشهور در اینستاگرام را از دیدگاه های مختلف فراهم آورده است. شما می توانید برند ها را براساس میزان جذب مخاطبان، لایک، کامنت و درصد مشارکت به راحتی مقایسه کنید. همچنین تجزیه و تحلیل های دقیق تر را در صفحات مخصوص به هر یک از برندها ببینید.

تعداد پست ها درصد مشارکت دنبال کننده ها دسته بندی برند
3,017 0.80% 97.1K
 • مراکز خرید
palladiummallfan 1
2,382 0.73% 90.5K
 • مراکز خرید
hyperstar_ir 2
2,801 0.59% 57.7K
 • مراکز خرید
rosha.store 3
789 0.45% 54.3K
 • مراکز خرید
queen.center 4
1,902 0.79% 43.9K
 • مراکز خرید
samcenter_official 5
1,790 1.25% 34.9K
 • مراکز خرید
bamlandmall.ir 6
501 0.89% 33.4K
 • مراکز خرید
galleriatehran 7
645 1.48% 32.9K
 • مراکز خرید
melalmall 8
1,243 0.74% 28.1K
 • مراکز خرید
sanashoppingcenter 9
996 0.95% 26.9K
 • مراکز خرید
modern.elahiyeh 10
931 0.77% 24.2K
 • مراکز خرید
arg_tajrish 11
210 8.83% 19.9K
 • مراکز خرید
the_iranmall 12
1,222 0.45% 19.1K
 • مراکز خرید
vanakshoppingcenter 13
56 0.47% 17.9K
 • مراکز خرید
royalcenterfan 14
982 0.77% 12.5K
 • مراکز خرید
kouroshmall 15
178 0.96% 10.6K
 • مراکز خرید
tandiscenter 16
13 4.57% 5.8K
 • مراکز خرید
paladiummall 17