پر طرفدارترین پیج های اینستاگرام ایران

کدام برند ها بهترین عملکرد را داشته و بیشترین مشارکت را جذب کرده اند؟

موفق های اینستاگرام را بشناسید

اسنت رنک، بخش رتبه بندی اسنت وی، امکان مقایسه برندهای مشهور در اینستاگرام را از دیدگاه های مختلف فراهم آورده است. شما می توانید برند ها را براساس میزان جذب مخاطبان، لایک، کامنت و درصد مشارکت به راحتی مقایسه کنید. همچنین تجزیه و تحلیل های دقیق تر را در صفحات مخصوص به هر یک از برندها ببینید.

تعداد پست ها درصد مشارکت دنبال کننده ها دسته بندی برند
1,304 0.57% 652.5K
 • جواهرات و زیور آلات
kiagallery 1
1,776 1.04% 582.0K
 • جواهرات و زیور آلات
diamond__jewellery 2
2,089 0.70% 509.2K
 • جواهرات و زیور آلات
khaledigallery 3
1,679 1.11% 489.2K
 • جواهرات و زیور آلات
dorisgoldgallery 4
1,177 0.43% 385.7K
 • جواهرات و زیور آلات
saminjewellery 5
2,727 0.72% 285.8K
 • جواهرات و زیور آلات
parastehgoldgallery 6
1,586 0.79% 228.9K
 • جواهرات و زیور آلات
zomorodijewelry 7
2,765 0.25% 220.0K
 • جواهرات و زیور آلات
stones_gallery 8
248 0.55% 195.8K
 • جواهرات و زیور آلات
givi_jewellery 9
862 1.45% 183.1K
 • جواهرات و زیور آلات
adelgoldgallery 10
1,309 0.57% 154.2K
 • جواهرات و زیور آلات
geramygallery 11
926 1.00% 125.4K
 • جواهرات و زیور آلات
jewellery__golestan 12
1,077 0.70% 121.6K
 • جواهرات و زیور آلات
gold_jewelry_gem 13
1,316 0.65% 114.8K
 • جواهرات و زیور آلات
siavashmozaffarian.official 14
860 0.82% 106.9K
 • جواهرات و زیور آلات
sheydamajdjewelry 15
819 1.50% 102.2K
 • جواهرات و زیور آلات
sermehgold 16
1,694 0.52% 100.2K
 • جواهرات و زیور آلات
tornehgoldgallery 17
1,098 0.61% 97.4K
 • جواهرات و زیور آلات
dattelajewelry 18
652 0.48% 93.8K
 • جواهرات و زیور آلات
elenagoldgallery.toranj 19
383 1.11% 93.1K
 • جواهرات و زیور آلات
galleryzarkadeh 20