پر طرفدارترین پیج های اینستاگرام ایران

کدام برند ها بهترین عملکرد را داشته و بیشترین مشارکت را جذب کرده اند؟

موفق های اینستاگرام را بشناسید

اسنت رنک، بخش رتبه بندی اسنت وی، امکان مقایسه برندهای مشهور در اینستاگرام را از دیدگاه های مختلف فراهم آورده است. شما می توانید برند ها را براساس میزان جذب مخاطبان، لایک، کامنت و درصد مشارکت به راحتی مقایسه کنید. همچنین تجزیه و تحلیل های دقیق تر را در صفحات مخصوص به هر یک از برندها ببینید.

تعداد پست ها درصد مشارکت دنبال کننده ها دسته بندی برند
6,153 0.08% 770.2K
 • توریسم
rojanootravel 1
3,716 2.45% 423.4K
 • توریسم
lastsecondtours 2
75 0.08% 388.8K
 • توریسم
diplomat_hotel 3
2,385 3.48% 334.7K
 • توریسم
eligashtco 4
2 0.14% 323.1K
 • توریسم
iranmotor.official 5
4,041 1.46% 314.8K
 • توریسم
hamgardi 6
6,848 0.24% 276.9K
 • توریسم
lahzeakhartours 7
2,186 0.16% 215.7K
 • توریسم
90parvaz 8
584 0.17% 192.2K
 • توریسم
pintapin_hotel 9
575 2.58% 184.7K
 • توریسم
am_irangardi 10
22,050 0.10% 183.3K
 • توریسم
topcharter 11
1,365 1.32% 140.6K
 • توریسم
deltaban.ir 12
702 0.52% 139.0K
 • توریسم
darvishiroyalhotel 13
609 0.46% 138.8K
 • توریسم
hamsafartour 14
1,199 0.44% 114.5K
 • توریسم
amitis.travel 15
2,238 0.33% 104.1K
 • توریسم
arioparvaz 16
944 2.12% 90.6K
 • توریسم
majalezendegii 17
78 0.31% 87.4K
 • توریسم
hotelesteghlal.ssp 18
2,741 0.42% 86.3K
 • توریسم
travel.jouanco 19
3,075 0.19% 69.8K
 • توریسم
lachinseir 20