پر طرفدارترین پیج های اینستاگرام ایران

کدام برند ها بهترین عملکرد را داشته و بیشترین مشارکت را جذب کرده اند؟

موفق های اینستاگرام را بشناسید

اسنت رنک، بخش رتبه بندی اسنت وی، امکان مقایسه برندهای مشهور در اینستاگرام را از دیدگاه های مختلف فراهم آورده است. شما می توانید برند ها را براساس میزان جذب مخاطبان، لایک، کامنت و درصد مشارکت به راحتی مقایسه کنید. همچنین تجزیه و تحلیل های دقیق تر را در صفحات مخصوص به هر یک از برندها ببینید.

تعداد پست ها درصد مشارکت دنبال کننده ها دسته بندی برند
5,833 0.08% 765.6K
 • توریسم
rojanootravel 1
50 0.08% 391.7K
 • توریسم
diplomat_hotel 2
3,749 2.60% 386.9K
 • توریسم
lastsecondtours 3
212 0.14% 327.0K
 • توریسم
motorsangin_official 4
2,245 3.48% 325.7K
 • توریسم
eligashtco 5
3,932 1.47% 308.4K
 • توریسم
hamgardi 6
6,396 0.24% 273.4K
 • توریسم
lahzeakhartours 7
2,038 0.17% 215.0K
 • توریسم
90parvaz 8
584 0.17% 195.2K
 • توریسم
pintapin_hotel 9
20,091 0.12% 172.7K
 • توریسم
topcharter 10
512 2.51% 172.2K
 • توریسم
am_irangardi 11
1,254 1.37% 133.3K
 • توریسم
deltaban.ir 12
533 0.49% 132.2K
 • توریسم
hamsafartour 13
1,090 0.47% 112.2K
 • توریسم
amitis.travel 14
2,108 0.33% 102.4K
 • توریسم
arioparvaz 15
67 0.37% 88.2K
 • توریسم
hotelesteghlal.ssp 16
2,642 0.44% 85.2K
 • توریسم
jouantravelco 17
671 0.79% 84.4K
 • توریسم
darvishiroyalhotel 18
909 2.45% 80.1K
 • توریسم
majalezendegii 19
2,390 3.41% 69.2K
 • توریسم
instaesfahan 20