پر طرفدارترین پیج های اینستاگرام ایران

کدام برند ها بهترین عملکرد را داشته و بیشترین مشارکت را جذب کرده اند؟

موفق های اینستاگرام را بشناسید

اسنت رنک، بخش رتبه بندی اسنت وی، امکان مقایسه برندهای مشهور در اینستاگرام را از دیدگاه های مختلف فراهم آورده است. شما می توانید برند ها را براساس میزان جذب مخاطبان، لایک، کامنت و درصد مشارکت به راحتی مقایسه کنید. همچنین تجزیه و تحلیل های دقیق تر را در صفحات مخصوص به هر یک از برندها ببینید.

تعداد پست ها درصد مشارکت دنبال کننده ها دسته بندی برند
11,271 2.06% 1.8M
 • هنری
zhuaan 1
15,787 1.02% 1.0M
 • هنری
minimalha 2
6,679 0.60% 865.3K
 • هنری
hashiyeh_plus 3
5,653 1.02% 794.1K
 • هنری
imazhart 4
1,987 3.75% 778.7K
 • هنری
saberabar 5
4,167 1.88% 532.0K
 • هنری
honarmandan 6
1,039 1.77% 403.9K
 • هنری
molanagram 7
2,245 1.28% 390.0K
 • هنری
cafeparagraph 8
12,583 0.53% 299.0K
 • هنری
caffe_cinama 9
12,483 1.46% 186.9K
 • هنری
rangirangi 10
4,601 2.74% 153.3K
 • هنری
thetehrantimes 11
12,784 0.85% 147.0K
 • هنری
mowjmusic 12
2,136 1.28% 139.3K
 • هنری
peeyade 13
897 3.07% 112.3K
 • هنری
mosighi_iraniii 14
2 5.53% 100.4K
 • هنری
khakitunes1 15
2,585 5.63% 75.0K
 • هنری
taranenab 16
130 2.15% 56.3K
 • هنری
mezon.dornika 17
496 3.62% 50.5K
 • هنری
salso.cc 18
1,216 0.85% 32.5K
 • هنری
fajrfilmofficial 19
1,203 1.40% 28.9K
 • هنری
popmusicir 20