پر طرفدارترین پیج های اینستاگرام ایران

کدام برند ها بهترین عملکرد را داشته و بیشترین مشارکت را جذب کرده اند؟

موفق های اینستاگرام را بشناسید

اسنت رنک، بخش رتبه بندی اسنت وی، امکان مقایسه برندهای مشهور در اینستاگرام را از دیدگاه های مختلف فراهم آورده است. شما می توانید برند ها را براساس میزان جذب مخاطبان، لایک، کامنت و درصد مشارکت به راحتی مقایسه کنید. همچنین تجزیه و تحلیل های دقیق تر را در صفحات مخصوص به هر یک از برندها ببینید.

تعداد پست ها درصد مشارکت دنبال کننده ها دسته بندی برند
1,691 4.01% 280.3K
 • سازمان های غیر دولتی
mahakcharity 1
799 2.02% 134.6K
 • سازمان های غیر دولتی
komakcharityfoundation 2
475 6.94% 111.1K
 • سازمان های غیر دولتی
eb_home 3
562 0.97% 73.4K
 • سازمان های غیر دولتی
mehrafarincharity 4
3,937 1.89% 50.9K
 • سازمان های غیر دولتی
imamalisociety 5
405 2.98% 43.3K
 • سازمان های غیر دولتی
saratan.ir 6
302 1.17% 39.0K
 • سازمان های غیر دولتی
child_foundation 7
557 1.38% 37.7K
 • سازمان های غیر دولتی
vahdatiha 8
866 1.08% 32.8K
 • سازمان های غیر دولتی
rozaneh.omid 9
2,530 1.51% 30.2K
 • سازمان های غیر دولتی
behnamcharity 10
1,032 0.80% 29.4K
 • سازمان های غیر دولتی
bonyadzeynab 11
554 1.29% 29.3K
 • سازمان های غیر دولتی
be_rasme_mehrabani 12
789 2.41% 27.5K
 • سازمان های غیر دولتی
kahrizakcharity 13
1,337 1.02% 25.7K
 • سازمان های غیر دولتی
raadcharity 14
865 0.76% 25.7K
 • سازمان های غیر دولتی
payamomidcharity 15
912 1.70% 25.5K
 • سازمان های غیر دولتی
iran.autism.association 16
140 1.48% 25.5K
 • سازمان های غیر دولتی
ghalb.sefid.charity 17
671 1.68% 25.3K
 • سازمان های غیر دولتی
zanjirehomid 18
1,032 2.33% 22.7K
 • سازمان های غیر دولتی
hami_association 19
1,491 1.17% 17.1K
 • سازمان های غیر دولتی
goldencells 20