پر طرفدارترین پیج های اینستاگرام ایران

کدام برند ها بهترین عملکرد را داشته و بیشترین مشارکت را جذب کرده اند؟

موفق های اینستاگرام را بشناسید

اسنت رنک، بخش رتبه بندی اسنت وی، امکان مقایسه برندهای مشهور در اینستاگرام را از دیدگاه های مختلف فراهم آورده است. شما می توانید برند ها را براساس میزان جذب مخاطبان، لایک، کامنت و درصد مشارکت به راحتی مقایسه کنید. همچنین تجزیه و تحلیل های دقیق تر را در صفحات مخصوص به هر یک از برندها ببینید.

تعداد پست ها درصد مشارکت دنبال کننده ها دسته بندی برند
1,646 4.06% 280.2K
 • سازمان های غیر دولتی
mahakcharity 1
784 2.03% 135.7K
 • سازمان های غیر دولتی
komakcharityfoundation 2
462 6.97% 111.3K
 • سازمان های غیر دولتی
eb_home 3
531 1.26% 55.7K
 • سازمان های غیر دولتی
mehrafarincharity 4
3,820 2.18% 43.5K
 • سازمان های غیر دولتی
imamalisociety 5
383 2.99% 43.3K
 • سازمان های غیر دولتی
saratan.ir 6
265 1.26% 38.3K
 • سازمان های غیر دولتی
child_foundation 7
541 1.43% 36.3K
 • سازمان های غیر دولتی
vahdatiha 8
849 1.08% 33.1K
 • سازمان های غیر دولتی
rozaneh.omid 9
521 1.36% 29.4K
 • سازمان های غیر دولتی
be_rasme_mehrabani 10
988 0.81% 29.3K
 • سازمان های غیر دولتی
bonyadzeynab 11
2,366 1.67% 27.1K
 • سازمان های غیر دولتی
behnamcharity 12
770 2.48% 27.0K
 • سازمان های غیر دولتی
kahrizakcharity 13
844 0.74% 26.4K
 • سازمان های غیر دولتی
payamomidcharity 14
128 1.47% 25.9K
 • سازمان های غیر دولتی
ghalb.sefid.charity 15
1,245 1.04% 25.5K
 • سازمان های غیر دولتی
raadcharity 16
901 1.70% 25.4K
 • سازمان های غیر دولتی
iran.autism.association 17
645 1.69% 24.9K
 • سازمان های غیر دولتی
zanjirehomid 18
971 2.44% 22.9K
 • سازمان های غیر دولتی
hami_association 19
1,456 1.16% 17.5K
 • سازمان های غیر دولتی
goldencells 20