پر طرفدارترین پیج های اینستاگرام ایران

کدام برند ها بهترین عملکرد را داشته و بیشترین مشارکت را جذب کرده اند؟

موفق های اینستاگرام را بشناسید

اسنت رنک، بخش رتبه بندی اسنت وی، امکان مقایسه برندهای مشهور در اینستاگرام را از دیدگاه های مختلف فراهم آورده است. شما می توانید برند ها را براساس میزان جذب مخاطبان، لایک، کامنت و درصد مشارکت به راحتی مقایسه کنید. همچنین تجزیه و تحلیل های دقیق تر را در صفحات مخصوص به هر یک از برندها ببینید.

تعداد پست ها درصد مشارکت دنبال کننده ها دسته بندی برند
1,705 4.02% 279.2K
 • سازمان های غیر دولتی
mahakcharity 1
807 2.02% 134.3K
 • سازمان های غیر دولتی
komakcharityfoundation 2
489 7.00% 109.7K
 • سازمان های غیر دولتی
eb_home 3
598 0.89% 92.6K
 • سازمان های غیر دولتی
mehrafarincharity 4
4,727 1.67% 57.3K
 • سازمان های غیر دولتی
imamalisociety 5
406 2.98% 43.2K
 • سازمان های غیر دولتی
saratan.ir 6
311 1.18% 38.9K
 • سازمان های غیر دولتی
child_foundation 7
576 1.35% 38.8K
 • سازمان های غیر دولتی
vahdatiha 8
1,246 0.80% 36.7K
 • سازمان های غیر دولتی
toloo_bineshanha_society 9
888 1.09% 32.5K
 • سازمان های غیر دولتی
rozaneh.omid 10
2,632 1.52% 30.0K
 • سازمان های غیر دولتی
behnamcharity 11
560 1.28% 29.2K
 • سازمان های غیر دولتی
be_rasme_mehrabani 12
1,051 0.80% 29.2K
 • سازمان های غیر دولتی
bonyadzeynab 13
798 2.36% 27.9K
 • سازمان های غیر دولتی
kahrizakcharity 14
923 1.68% 25.8K
 • سازمان های غیر دولتی
iran.autism.association 15
1,403 1.01% 25.7K
 • سازمان های غیر دولتی
raadcharity 16
893 0.76% 25.5K
 • سازمان های غیر دولتی
payamomidcharity 17
162 1.47% 25.4K
 • سازمان های غیر دولتی
ghalb.sefid.charity 18
679 1.69% 25.3K
 • سازمان های غیر دولتی
zanjirehomid 19
1,065 2.27% 22.6K
 • سازمان های غیر دولتی
hami_association 20