پر طرفدارترین پیج های اینستاگرام ایران

کدام برند ها بهترین عملکرد را داشته و بیشترین مشارکت را جذب کرده اند؟

موفق های اینستاگرام را بشناسید

اسنت رنک، بخش رتبه بندی اسنت وی، امکان مقایسه برندهای مشهور در اینستاگرام را از دیدگاه های مختلف فراهم آورده است. شما می توانید برند ها را براساس میزان جذب مخاطبان، لایک، کامنت و درصد مشارکت به راحتی مقایسه کنید. همچنین تجزیه و تحلیل های دقیق تر را در صفحات مخصوص به هر یک از برندها ببینید.

تعداد پست ها درصد مشارکت دنبال کننده ها دسته بندی برند
458 0.49% 197.2K
 • شرکت های خدماتی
achareh.official 1
427 3.88% 165.6K
 • شرکت های خدماتی
boho.design 2
1,031 0.51% 148.1K
 • شرکت های خدماتی
pishgamandsl 3
988 3.28% 92.5K
 • شرکت های خدماتی
724club 4
2,133 1.32% 87.6K
 • شرکت های خدماتی
shatel_ir 5
571 1.48% 83.7K
 • شرکت های خدماتی
puzzleestore 6
456 0.79% 80.5K
 • شرکت های خدماتی
bargorang 7
286 0.70% 40.8K
 • شرکت های خدماتی
partodesign 8
298 3.44% 38.0K
 • شرکت های خدماتی
theredlineteam 9
1,053 2.07% 37.3K
 • شرکت های خدماتی
samserviceofficial 10
3 0.46% 20.3K
 • شرکت های خدماتی
digital_marketer_life_style 11
1,107 1.79% 19.4K
 • شرکت های خدماتی
badkoobeh 12
404 1.19% 13.8K
 • شرکت های خدماتی
tarah_emza 13
633 2.33% 12.0K
 • شرکت های خدماتی
anetworkinsta 14
638 0.61% 10.7K
 • شرکت های خدماتی
sepidzpos 15
188 0.64% 8.6K
 • شرکت های خدماتی
iracom.ir 16
702 1.57% 5.7K
 • شرکت های خدماتی
irantalent 17