پر طرفدارترین پیج های اینستاگرام ایران

کدام برند ها بهترین عملکرد را داشته و بیشترین مشارکت را جذب کرده اند؟

موفق های اینستاگرام را بشناسید

اسنت رنک، بخش رتبه بندی اسنت وی، امکان مقایسه برندهای مشهور در اینستاگرام را از دیدگاه های مختلف فراهم آورده است. شما می توانید برند ها را براساس میزان جذب مخاطبان، لایک، کامنت و درصد مشارکت به راحتی مقایسه کنید. همچنین تجزیه و تحلیل های دقیق تر را در صفحات مخصوص به هر یک از برندها ببینید.

تعداد پست ها درصد مشارکت دنبال کننده ها دسته بندی برند
1,155 1.80% 306.7K
 • شرکت های خدماتی
hamrah_e_aval 1
416 4.07% 153.2K
 • شرکت های خدماتی
boho.design 2
996 0.55% 145.7K
 • شرکت های خدماتی
pishgamandsl 3
344 0.68% 113.4K
 • شرکت های خدماتی
achareh.official 4
919 3.30% 88.8K
 • شرکت های خدماتی
724club 5
570 1.44% 86.3K
 • شرکت های خدماتی
puzzleestore 6
1,824 1.44% 82.1K
 • شرکت های خدماتی
shatel_ir 7
448 0.78% 81.8K
 • شرکت های خدماتی
bargorang 8
277 0.65% 40.8K
 • شرکت های خدماتی
partodesign 9
295 3.30% 37.6K
 • شرکت های خدماتی
theredlineteam 10
993 2.07% 35.0K
 • شرکت های خدماتی
samserviceofficial 11
3 0.45% 20.9K
 • شرکت های خدماتی
digital_marketer_life_style 12
999 2.00% 16.5K
 • شرکت های خدماتی
badkoobeh 13
381 1.25% 13.8K
 • شرکت های خدماتی
tarah_emza 14
634 2.20% 12.7K
 • شرکت های خدماتی
anetworkinsta 15
298 3.44% 9.0K
 • شرکت های خدماتی
shahrooz_shafiee 16
172 0.72% 7.5K
 • شرکت های خدماتی
iracom.ir 17
572 1.10% 6.3K
 • شرکت های خدماتی
sepidzpos 18