پر طرفدارترین پیج های اینستاگرام ایران

کدام برند ها بهترین عملکرد را داشته و بیشترین مشارکت را جذب کرده اند؟

موفق های اینستاگرام را بشناسید

اسنت رنک، بخش رتبه بندی اسنت وی، امکان مقایسه برندهای مشهور در اینستاگرام را از دیدگاه های مختلف فراهم آورده است. شما می توانید برند ها را براساس میزان جذب مخاطبان، لایک، کامنت و درصد مشارکت به راحتی مقایسه کنید. همچنین تجزیه و تحلیل های دقیق تر را در صفحات مخصوص به هر یک از برندها ببینید.

تعداد پست ها درصد مشارکت دنبال کننده ها دسته بندی برند
800 0.16% 131.6K
 • بانک ها و موسسات مالی
bankpasargad 1
1,168 0.78% 104.1K
 • بانک ها و موسسات مالی
shahrbankofficial 2
526 2.19% 89.5K
 • بانک ها و موسسات مالی
rqbankofficial 3
326 2.21% 84.2K
 • بانک ها و موسسات مالی
bankmelli1307 4
262 1.31% 56.1K
 • بانک ها و موسسات مالی
mellatclub 5
1,419 1.00% 51.0K
 • بانک ها و موسسات مالی
tejaratbank 6
1,844 0.49% 42.7K
 • بانک ها و موسسات مالی
ayandeh.bank 7
1,013 1.91% 18.5K
 • بانک ها و موسسات مالی
samanbank 8
379 2.35% 13.4K
 • بانک ها و موسسات مالی
banksarmaye 9
890 1.67% 12.8K
 • بانک ها و موسسات مالی
izbank.ir 10
508 3.10% 11.1K
 • بانک ها و موسسات مالی
si24_ir 11
393 2.15% 9.0K
 • بانک ها و موسسات مالی
ansarbank 12