پر طرفدارترین پیج های اینستاگرام ایران

کدام برند ها بهترین عملکرد را داشته و بیشترین مشارکت را جذب کرده اند؟

موفق های اینستاگرام را بشناسید

اسنت رنک، بخش رتبه بندی اسنت وی، امکان مقایسه برندهای مشهور در اینستاگرام را از دیدگاه های مختلف فراهم آورده است. شما می توانید برند ها را براساس میزان جذب مخاطبان، لایک، کامنت و درصد مشارکت به راحتی مقایسه کنید. همچنین تجزیه و تحلیل های دقیق تر را در صفحات مخصوص به هر یک از برندها ببینید.

تعداد پست ها درصد مشارکت دنبال کننده ها دسته بندی برند
913 0.16% 136.3K
 • بانک ها و موسسات مالی
bankpasargad 1
272 2.16% 118.7K
 • بانک ها و موسسات مالی
bankmelli1307 2
1,206 0.85% 107.7K
 • بانک ها و موسسات مالی
shahrbankofficial 3
568 1.79% 93.0K
 • بانک ها و موسسات مالی
rqbankofficial 4
1,482 0.84% 62.9K
 • بانک ها و موسسات مالی
tejaratbank 5
273 1.32% 56.3K
 • بانک ها و موسسات مالی
mellatclub 6
2,055 0.50% 45.2K
 • بانک ها و موسسات مالی
ayandeh.bank 7
657 4.70% 27.3K
 • بانک ها و موسسات مالی
tourism.bank 8
400 3.96% 25.3K
 • بانک ها و موسسات مالی
bankmaskan.official 9
275 10.68% 24.7K
 • بانک ها و موسسات مالی
bankrefahkargaran 10
136 6.22% 20.5K
 • بانک ها و موسسات مالی
keshavarzibank 11
70 3.86% 20.1K
 • بانک ها و موسسات مالی
ttbank.official 12
1,057 1.82% 19.8K
 • بانک ها و موسسات مالی
samanbank 13
927 1.54% 15.2K
 • بانک ها و موسسات مالی
izbank.ir 14
413 2.42% 13.0K
 • بانک ها و موسسات مالی
banksarmaye 15
527 3.13% 11.5K
 • بانک ها و موسسات مالی
si24_ir 16
427 2.21% 9.4K
 • بانک ها و موسسات مالی
ansarbank 17
64 61.13% 6.4K
 • بانک ها و موسسات مالی
bimehekmatsaba 18
169 10.08% 6.2K
 • بانک ها و موسسات مالی
mohammadrezahoseinzadehh 19
384 3.03% 5.5K
 • بانک ها و موسسات مالی
parsian_bank_official 20