پر طرفدارترین پیج های اینستاگرام ایران

کدام برند ها بهترین عملکرد را داشته و بیشترین مشارکت را جذب کرده اند؟

موفق های اینستاگرام را بشناسید

اسنت رنک، بخش رتبه بندی اسنت وی، امکان مقایسه برندهای مشهور در اینستاگرام را از دیدگاه های مختلف فراهم آورده است. شما می توانید برند ها را براساس میزان جذب مخاطبان، لایک، کامنت و درصد مشارکت به راحتی مقایسه کنید. همچنین تجزیه و تحلیل های دقیق تر را در صفحات مخصوص به هر یک از برندها ببینید.

تعداد پست ها درصد مشارکت دنبال کننده ها دسته بندی برند
937 0.16% 137.1K
 • بانک ها و موسسات مالی
bankpasargad 1
299 2.25% 118.4K
 • بانک ها و موسسات مالی
bankmelli1307 2
1,270 0.77% 113.3K
 • بانک ها و موسسات مالی
shahrbankofficial 3
609 1.67% 96.0K
 • بانک ها و موسسات مالی
rqbankofficial 4
1,521 0.84% 65.1K
 • بانک ها و موسسات مالی
tejaratbank 5
269 1.32% 56.2K
 • بانک ها و موسسات مالی
mellatclub 6
2,164 0.51% 46.1K
 • بانک ها و موسسات مالی
ayandeh.bank 7
677 6.63% 31.2K
 • بانک ها و موسسات مالی
tourism.bank 8
343 14.77% 28.2K
 • بانک ها و موسسات مالی
bankrefahkargaran 9
425 3.14% 27.0K
 • بانک ها و موسسات مالی
bankmaskan.official 10
1,102 1.72% 21.2K
 • بانک ها و موسسات مالی
samanbank 11
150 6.32% 20.0K
 • بانک ها و موسسات مالی
keshavarzibank 12
117 3.23% 19.3K
 • بانک ها و موسسات مالی
ttbank.official 13
947 1.55% 16.1K
 • بانک ها و موسسات مالی
izbank.ir 14
462 2.40% 13.1K
 • بانک ها و موسسات مالی
banksarmaye 15
544 3.07% 11.9K
 • بانک ها و موسسات مالی
si24_ir 16
442 2.23% 9.5K
 • بانک ها و موسسات مالی
ansarbank 17
395 2.47% 6.9K
 • بانک ها و موسسات مالی
parsian_bank_official 18
185 11.53% 6.6K
 • بانک ها و موسسات مالی
mohammadrezahoseinzadehh 19
73 95.37% 6.3K
 • بانک ها و موسسات مالی
bimehekmatsaba 20