پر طرفدارترین پیج های اینستاگرام ایران

کدام برند ها بهترین عملکرد را داشته و بیشترین مشارکت را جذب کرده اند؟

موفق های اینستاگرام را بشناسید

اسنت رنک، بخش رتبه بندی اسنت وی، امکان مقایسه برندهای مشهور در اینستاگرام را از دیدگاه های مختلف فراهم آورده است. شما می توانید برند ها را براساس میزان جذب مخاطبان، لایک، کامنت و درصد مشارکت به راحتی مقایسه کنید. همچنین تجزیه و تحلیل های دقیق تر را در صفحات مخصوص به هر یک از برندها ببینید.

تعداد پست ها درصد مشارکت دنبال کننده ها دسته بندی برند
6,119 0.36% 206.4K
 • دانشگاه ها و موسسات آموزشی
p.khalaghiyat 1
4,038 0.59% 143.5K
 • دانشگاه ها و موسسات آموزشی
nokhbegan_karafarin 2
3,885 0.48% 76.7K
 • دانشگاه ها و موسسات آموزشی
mondrianinstitute 3
455 1.94% 67.0K
 • دانشگاه ها و موسسات آموزشی
modiresabz 4
1,116 0.59% 65.2K
 • دانشگاه ها و موسسات آموزشی
panizcook 5
5,746 1.55% 57.3K
 • دانشگاه ها و موسسات آموزشی
safirlanguageacademy 6
976 0.42% 52.3K
 • دانشگاه ها و موسسات آموزشی
armancollege.ac.ir 7
2,316 2.63% 49.8K
 • دانشگاه ها و موسسات آموزشی
amirkabiriha 8
2,942 0.33% 47.6K
 • دانشگاه ها و موسسات آموزشی
ashpazi_banoo_nazila 9
2,321 0.69% 42.3K
 • دانشگاه ها و موسسات آموزشی
modirno.ir 10
1,305 1.83% 40.2K
 • دانشگاه ها و موسسات آموزشی
cafe.mba 11
1,545 0.85% 37.8K
 • دانشگاه ها و موسسات آموزشی
iranmehrcollege 12
1,075 0.89% 36.5K
 • دانشگاه ها و موسسات آموزشی
mahan.business.school 13
203 2.14% 36.0K
 • دانشگاه ها و موسسات آموزشی
amozeshebargh 14
732 0.90% 34.4K
 • دانشگاه ها و موسسات آموزشی
modiriran 15
2,249 0.65% 27.4K
 • دانشگاه ها و موسسات آموزشی
modeshahr 16
287 3.03% 22.7K
 • دانشگاه ها و موسسات آموزشی
bamdadhouse 17
1,248 1.98% 21.0K
 • دانشگاه ها و موسسات آموزشی
k.n.toosi_university 18
2,907 0.36% 18.5K
 • دانشگاه ها و موسسات آموزشی
iranhq.ir 19
774 0.67% 18.3K
 • دانشگاه ها و موسسات آموزشی
dustekhub 20