پر طرفدارترین پیج های اینستاگرام ایران

کدام برند ها بهترین عملکرد را داشته و بیشترین مشارکت را جذب کرده اند؟

موفق های اینستاگرام را بشناسید

اسنت رنک، بخش رتبه بندی اسنت وی، امکان مقایسه برندهای مشهور در اینستاگرام را از دیدگاه های مختلف فراهم آورده است. شما می توانید برند ها را براساس میزان جذب مخاطبان، لایک، کامنت و درصد مشارکت به راحتی مقایسه کنید. همچنین تجزیه و تحلیل های دقیق تر را در صفحات مخصوص به هر یک از برندها ببینید.

تعداد پست ها درصد مشارکت دنبال کننده ها دسته بندی برند
5,789 0.36% 203.3K
 • دانشگاه ها و موسسات آموزشی
p.khalaghiyat 1
3,951 0.61% 139.2K
 • دانشگاه ها و موسسات آموزشی
nokhbegan_karafarin 2
3,885 0.48% 76.7K
 • دانشگاه ها و موسسات آموزشی
mondrianinstitute 3
455 1.94% 67.0K
 • دانشگاه ها و موسسات آموزشی
modiresabz 4
1,116 0.59% 65.2K
 • دانشگاه ها و موسسات آموزشی
panizcook 5
5,518 1.60% 55.2K
 • دانشگاه ها و موسسات آموزشی
safirlanguageacademy 6
919 0.42% 51.7K
 • دانشگاه ها و موسسات آموزشی
armancollege.ac.ir 7
2,316 2.63% 49.8K
 • دانشگاه ها و موسسات آموزشی
amirkabiriha 8
2,885 0.34% 47.0K
 • دانشگاه ها و موسسات آموزشی
ashpazi_banoo_nazila 9
2,310 0.69% 42.7K
 • دانشگاه ها و موسسات آموزشی
modirno.ir 10
1,289 1.84% 39.9K
 • دانشگاه ها و موسسات آموزشی
cafe.mba 11
1,545 0.85% 37.8K
 • دانشگاه ها و موسسات آموزشی
iranmehrcollege 12
1,034 0.90% 36.2K
 • دانشگاه ها و موسسات آموزشی
mahan.business.school 13
709 0.89% 34.8K
 • دانشگاه ها و موسسات آموزشی
modiriran 14
2,061 0.68% 26.2K
 • دانشگاه ها و موسسات آموزشی
modeshahr 15
169 3.05% 25.2K
 • دانشگاه ها و موسسات آموزشی
amozeshebargh 16
287 3.03% 22.7K
 • دانشگاه ها و موسسات آموزشی
bamdadhouse 17
1,216 2.08% 20.0K
 • دانشگاه ها و موسسات آموزشی
k.n.toosi_university 18
731 0.67% 18.3K
 • دانشگاه ها و موسسات آموزشی
dustekhub 19
179 1.06% 18.1K
 • دانشگاه ها و موسسات آموزشی
gooyeshnovin 20