پر طرفدارترین پیج های اینستاگرام ایران

کدام برند ها بهترین عملکرد را داشته و بیشترین مشارکت را جذب کرده اند؟

موفق های اینستاگرام را بشناسید

اسنت رنک، بخش رتبه بندی اسنت وی، امکان مقایسه برندهای مشهور در اینستاگرام را از دیدگاه های مختلف فراهم آورده است. شما می توانید برند ها را براساس میزان جذب مخاطبان، لایک، کامنت و درصد مشارکت به راحتی مقایسه کنید. همچنین تجزیه و تحلیل های دقیق تر را در صفحات مخصوص به هر یک از برندها ببینید.

تعداد پست ها درصد مشارکت دنبال کننده ها دسته بندی برند
20,327 0.19% 549.7K
 • رستوران ها
_mazeh_ 1
705 2.33% 155.8K
 • رستوران ها
foodstarss.ir 2
2,651 0.75% 152.2K
 • رستوران ها
aromapizza 3
5,322 0.51% 125.0K
 • رستوران ها
morshed_restaurant 4
753 2.57% 116.7K
 • رستوران ها
mamadsteak 5
1,517 2.26% 111.0K
 • رستوران ها
sam.cafe 6
1,726 0.74% 109.9K
 • رستوران ها
arghanoonsandwich 7
538 1.42% 108.9K
 • رستوران ها
mestooran_restaurant 8
994 0.78% 107.8K
 • رستوران ها
zhowancafe 9
524 1.81% 93.8K
 • رستوران ها
rouhi.group 10
2,596 2.14% 89.4K
 • رستوران ها
shore.coli 11
677 1.31% 87.8K
 • رستوران ها
vicolo.cafe 12
669 0.32% 84.4K
 • رستوران ها
boxclassic 13
878 4.52% 79.7K
 • رستوران ها
way.cafe 14
752 1.68% 78.9K
 • رستوران ها
slide.burger 15
618 0.94% 76.1K
 • رستوران ها
kubaba.kitchen 16
1,156 1.14% 75.5K
 • رستوران ها
burgeratoriran 17
1,235 1.25% 75.1K
 • رستوران ها
khatoonpizza 18
462 1.60% 74.7K
 • رستوران ها
platinfoodgarden 19
1,157 1.08% 72.3K
 • رستوران ها
ghajarirestaurant 20