پر طرفدارترین پیج های اینستاگرام ایران

کدام برند ها بهترین عملکرد را داشته و بیشترین مشارکت را جذب کرده اند؟

موفق های اینستاگرام را بشناسید

اسنت رنک، بخش رتبه بندی اسنت وی، امکان مقایسه برندهای مشهور در اینستاگرام را از دیدگاه های مختلف فراهم آورده است. شما می توانید برند ها را براساس میزان جذب مخاطبان، لایک، کامنت و درصد مشارکت به راحتی مقایسه کنید. همچنین تجزیه و تحلیل های دقیق تر را در صفحات مخصوص به هر یک از برندها ببینید.

تعداد پست ها درصد مشارکت دنبال کننده ها دسته بندی برند
20,282 0.19% 548.1K
 • رستوران ها
_mazeh_ 1
715 2.35% 154.8K
 • رستوران ها
foodstarss.ir 2
2,742 0.75% 153.7K
 • رستوران ها
aromapizza 3
5,536 0.54% 126.2K
 • رستوران ها
morshed_restaurant 4
793 2.54% 115.4K
 • رستوران ها
mamadsteak 5
556 1.40% 110.7K
 • رستوران ها
mestooran_restaurant 6
1,779 0.75% 108.0K
 • رستوران ها
arghanoonsandwich 7
1,012 0.80% 108.0K
 • رستوران ها
zhowancafe 8
549 1.81% 98.5K
 • رستوران ها
rouhi.group 9
2,616 2.13% 90.3K
 • رستوران ها
shore.coli 10
0 2.79% 89.9K
 • رستوران ها
skdag21 11
694 1.30% 88.0K
 • رستوران ها
vicolo.cafe 12
1,956 1.18% 85.8K
 • رستوران ها
shemroonkabab 13
684 0.32% 85.0K
 • رستوران ها
boxclassic 14
767 1.67% 80.3K
 • رستوران ها
slide.burger 15
899 4.49% 78.7K
 • رستوران ها
way.cafe 16
540 2.33% 76.6K
 • رستوران ها
addressfoodhall 17
1,240 1.25% 75.9K
 • رستوران ها
khatoonpizza 18
645 0.93% 75.9K
 • رستوران ها
kubaba.kitchen 19
1,343 1.41% 75.2K
 • رستوران ها
kabab_kadee 20