پر طرفدارترین پیج های اینستاگرام ایران

کدام برند ها بهترین عملکرد را داشته و بیشترین مشارکت را جذب کرده اند؟

موفق های اینستاگرام را بشناسید

اسنت رنک، بخش رتبه بندی اسنت وی، امکان مقایسه برندهای مشهور در اینستاگرام را از دیدگاه های مختلف فراهم آورده است. شما می توانید برند ها را براساس میزان جذب مخاطبان، لایک، کامنت و درصد مشارکت به راحتی مقایسه کنید. همچنین تجزیه و تحلیل های دقیق تر را در صفحات مخصوص به هر یک از برندها ببینید.

تعداد پست ها درصد مشارکت دنبال کننده ها دسته بندی برند
20,282 0.19% 548.1K
 • رستوران ها
_mazeh_ 1
715 2.35% 154.8K
 • رستوران ها
foodstarss.ir 2
2,742 0.75% 153.7K
 • رستوران ها
aromapizza 3
5,400 0.54% 124.8K
 • رستوران ها
morshed_restaurant 4
770 2.53% 116.0K
 • رستوران ها
mamadsteak 5
556 1.40% 110.7K
 • رستوران ها
mestooran_restaurant 6
1,746 0.74% 109.1K
 • رستوران ها
arghanoonsandwich 7
1,012 0.80% 108.0K
 • رستوران ها
zhowancafe 8
0 2.38% 105.3K
 • رستوران ها
yunus_kcr_r__y__ 9
549 1.81% 98.5K
 • رستوران ها
rouhi.group 10
2,616 2.13% 90.3K
 • رستوران ها
shore.coli 11
688 1.31% 87.8K
 • رستوران ها
vicolo.cafe 12
684 0.32% 85.0K
 • رستوران ها
boxclassic 13
767 1.67% 80.3K
 • رستوران ها
slide.burger 14
899 4.49% 78.7K
 • رستوران ها
way.cafe 15
628 0.93% 76.2K
 • رستوران ها
kubaba.kitchen 16
1,240 1.25% 75.9K
 • رستوران ها
khatoonpizza 17
1,343 1.41% 75.2K
 • رستوران ها
kabab_kadee 18
1,163 1.13% 75.0K
 • رستوران ها
burgeratoriran 19
485 1.63% 73.9K
 • رستوران ها
platinfoodgarden 20