پر طرفدارترین پیج های اینستاگرام ایران

کدام برند ها بهترین عملکرد را داشته و بیشترین مشارکت را جذب کرده اند؟

موفق های اینستاگرام را بشناسید

اسنت رنک، بخش رتبه بندی اسنت وی، امکان مقایسه برندهای مشهور در اینستاگرام را از دیدگاه های مختلف فراهم آورده است. شما می توانید برند ها را براساس میزان جذب مخاطبان، لایک، کامنت و درصد مشارکت به راحتی مقایسه کنید. همچنین تجزیه و تحلیل های دقیق تر را در صفحات مخصوص به هر یک از برندها ببینید.

تعداد پست ها درصد مشارکت دنبال کننده ها دسته بندی برند
20,106 0.19% 553.0K
 • رستوران ها
_mazeh_ 1
675 2.23% 144.8K
 • رستوران ها
foodstarss.ir 2
2,348 0.67% 126.1K
 • رستوران ها
aromapizza 3
5,224 0.45% 119.9K
 • رستوران ها
morshed_restaurant 4
717 2.69% 117.5K
 • رستوران ها
mamadsteak 5
1,682 0.74% 110.9K
 • رستوران ها
arghanoonsandwich 6
1,491 2.31% 110.2K
 • رستوران ها
sam.cafe 7
507 1.45% 105.4K
 • رستوران ها
mestooran_restaurant 8
966 0.77% 104.3K
 • رستوران ها
zhowancafe 9
681 1.30% 88.9K
 • رستوران ها
vicolo.cafe 10
2,532 2.24% 86.2K
 • رستوران ها
shore.coli 11
469 1.95% 83.6K
 • رستوران ها
rouhi.group 12
612 0.36% 83.5K
 • رستوران ها
boxclassic 13
839 4.59% 81.2K
 • رستوران ها
way.cafe 14
594 0.94% 76.3K
 • رستوران ها
kubaba.kitchen 15
1,082 1.18% 76.2K
 • رستوران ها
burgeratoriran 16
1,276 1.14% 75.4K
 • رستوران ها
khatoonpizza 17
730 1.71% 74.3K
 • رستوران ها
slide.burger 18
1,108 1.09% 71.4K
 • رستوران ها
ghajarirestaurant 19
196 1.97% 70.7K
 • رستوران ها
containerbuffet 20