پر طرفدارترین پیج های اینستاگرام ایران

کدام برند ها بهترین عملکرد را داشته و بیشترین مشارکت را جذب کرده اند؟

موفق های اینستاگرام را بشناسید

اسنت رنک، بخش رتبه بندی اسنت وی، امکان مقایسه برندهای مشهور در اینستاگرام را از دیدگاه های مختلف فراهم آورده است. شما می توانید برند ها را براساس میزان جذب مخاطبان، لایک، کامنت و درصد مشارکت به راحتی مقایسه کنید. همچنین تجزیه و تحلیل های دقیق تر را در صفحات مخصوص به هر یک از برندها ببینید.

تعداد پست ها درصد مشارکت دنبال کننده ها دسته بندی برند
7,112 2.08% 367.8K
 • ناشران
khabarvarzeshi 1
21,379 1.15% 299.9K
 • ناشران
khabarnewspaper 2
2,722 2.15% 193.3K
 • ناشران
goalnewspaper 3
10,868 0.62% 172.0K
 • ناشران
b.ghanoon 4
10,695 0.78% 120.3K
 • ناشران
shahrvand_newspaper 5
206 11.13% 109.9K
 • ناشران
aghdashloo 6
685 0.85% 109.4K
 • ناشران
business.books 7
2,879 1.09% 108.1K
 • ناشران
herfeh.honarmand 8
1,505 1.32% 100.5K
 • ناشران
vatanemrooz 9
1,265 2.76% 85.1K
 • ناشران
pouria.alami 10
2,379 1.03% 82.5K
 • ناشران
ketabism 11
3,576 0.78% 62.2K
 • ناشران
mahipub 12
16,282 1.22% 58.8K
 • ناشران
roozname_o_khabar 13
3,584 1.00% 57.7K
 • ناشران
ketabdoostan 14
1,972 1.36% 53.9K
 • ناشران
bookland.tehran 15
1,203 0.96% 53.7K
 • ناشران
newsjavan 16
8,097 1.43% 51.9K
 • ناشران
7sobh 17
53 0.36% 43.1K
 • ناشران
fiilm_series 18
4,639 0.60% 26.7K
 • ناشران
molapub 19
793 1.22% 26.6K
 • ناشران
taaghche_ebookstore 20