پر طرفدارترین پیج های اینستاگرام ایران

کدام برند ها بهترین عملکرد را داشته و بیشترین مشارکت را جذب کرده اند؟

موفق های اینستاگرام را بشناسید

اسنت رنک، بخش رتبه بندی اسنت وی، امکان مقایسه برندهای مشهور در اینستاگرام را از دیدگاه های مختلف فراهم آورده است. شما می توانید برند ها را براساس میزان جذب مخاطبان، لایک، کامنت و درصد مشارکت به راحتی مقایسه کنید. همچنین تجزیه و تحلیل های دقیق تر را در صفحات مخصوص به هر یک از برندها ببینید.

تعداد پست ها درصد مشارکت دنبال کننده ها دسته بندی برند
7,112 2.08% 367.8K
 • ناشران
khabarvarzeshi 1
23,608 1.13% 306.6K
 • ناشران
khabarnewspaper 2
2,890 2.11% 201.4K
 • ناشران
goalnewspaper 3
11,064 0.60% 179.7K
 • ناشران
b.ghanoon 4
11,273 0.75% 123.8K
 • ناشران
shahrvand_newspaper 5
720 0.79% 118.3K
 • ناشران
business.books 6
2,981 1.08% 110.3K
 • ناشران
herfeh.honarmand 7
209 11.08% 109.6K
 • ناشران
aghdashloo 8
1,566 1.28% 103.4K
 • ناشران
vatanemrooz 9
1,300 2.67% 88.2K
 • ناشران
pouria.alami 10
2,422 1.03% 82.8K
 • ناشران
ketabism 11
3,593 0.77% 63.3K
 • ناشران
mahipub 12
2,158 1.26% 60.3K
 • ناشران
bookland.tehran 13
17,158 1.17% 60.1K
 • ناشران
roozname_o_khabar 14
3,650 1.01% 57.8K
 • ناشران
ketabdoostan 15
1,219 0.96% 53.6K
 • ناشران
newsjavan 16
8,097 1.43% 51.9K
 • ناشران
7sobh 17
77 0.35% 42.6K
 • ناشران
persian_talent_center 18
931 1.00% 31.9K
 • ناشران
taaghche_ebookstore 19
615 8.07% 27.5K
 • ناشران
jadijadinet 20