پر طرفدارترین پیج های اینستاگرام ایران

کدام برند ها بهترین عملکرد را داشته و بیشترین مشارکت را جذب کرده اند؟

موفق های اینستاگرام را بشناسید

اسنت رنک، بخش رتبه بندی اسنت وی، امکان مقایسه برندهای مشهور در اینستاگرام را از دیدگاه های مختلف فراهم آورده است. شما می توانید برند ها را براساس میزان جذب مخاطبان، لایک، کامنت و درصد مشارکت به راحتی مقایسه کنید. همچنین تجزیه و تحلیل های دقیق تر را در صفحات مخصوص به هر یک از برندها ببینید.

تعداد پست ها درصد مشارکت دنبال کننده ها دسته بندی برند
4,115 0.29% 1.1M
 • سبک زندگی
pias_team 1
557 1.33% 467.8K
 • سبک زندگی
farnazsalmanicouture 2
3,248 1.97% 455.3K
 • سبک زندگی
_positive_energy 3
822 0.96% 393.0K
 • سبک زندگی
varzesh_dar_khane 4
2,726 2.27% 276.6K
 • سبک زندگی
setare_design_food 5
8,587 0.84% 212.1K
 • سبک زندگی
lezzat_ashpazi 6
810 0.86% 162.3K
 • سبک زندگی
successclubiran 7
1,188 5.44% 159.4K
 • سبک زندگی
tasty.art 8
2,044 7.62% 141.2K
 • سبک زندگی
niko0o0o 9
3,984 0.40% 126.5K
 • سبک زندگی
honari_com 10
557 2.94% 121.1K
 • سبک زندگی
vitaminrejim 11
81 5.26% 105.3K
 • سبک زندگی
nasrin_keshavarz 12
711 1.15% 89.3K
 • سبک زندگی
ashpazi_eli 13
128 0.48% 68.2K
 • سبک زندگی
chef.sam.official 14
2,235 0.22% 61.1K
 • سبک زندگی
varzeshan 15
7,156 1.09% 44.8K
 • سبک زندگی
luxelife_magazine 16
98 3.78% 38.0K
 • سبک زندگی
varzesh_girls 17
856 1.19% 36.5K
 • سبک زندگی
easypaz 18
155 1.53% 31.7K
 • سبک زندگی
taziiin.ghaza 19
1,137 1.44% 30.4K
 • سبک زندگی
salamatpaad 20