پر طرفدارترین پیج های اینستاگرام ایران

کدام برند ها بهترین عملکرد را داشته و بیشترین مشارکت را جذب کرده اند؟

موفق های اینستاگرام را بشناسید

اسنت رنک، بخش رتبه بندی اسنت وی، امکان مقایسه برندهای مشهور در اینستاگرام را از دیدگاه های مختلف فراهم آورده است. شما می توانید برند ها را براساس میزان جذب مخاطبان، لایک، کامنت و درصد مشارکت به راحتی مقایسه کنید. همچنین تجزیه و تحلیل های دقیق تر را در صفحات مخصوص به هر یک از برندها ببینید.

تعداد پست ها درصد مشارکت دنبال کننده ها دسته بندی برند
4,394 0.27% 1.2M
 • سبک زندگی
pias_team 1
428 19.97% 835.4K
 • سبک زندگی
panizesmaili7276 2
3,416 1.98% 471.8K
 • سبک زندگی
_positive_energy 3
558 1.33% 465.7K
 • سبک زندگی
farnazsalmanicouture 4
841 1.08% 399.5K
 • سبک زندگی
varzesh_dar_khane 5
1,134 1.82% 330.3K
 • سبک زندگی
shiclife 6
746 5.62% 327.4K
 • سبک زندگی
azarmahisefat 7
2,802 2.14% 299.0K
 • سبک زندگی
setare_design_food 8
8,900 0.73% 219.3K
 • سبک زندگی
lezzat_ashpazi 9
1,268 5.31% 167.8K
 • سبک زندگی
tasty.art 10
810 0.88% 158.3K
 • سبک زندگی
successclubiran 11
2,082 7.29% 152.1K
 • سبک زندگی
niko0o0o 12
697 2.43% 144.3K
 • سبک زندگی
vitaminrejim 13
344 4.34% 123.8K
 • سبک زندگی
pabepa_ma 14
134 4.79% 118.1K
 • سبک زندگی
nasrin_keshavarz 15
0 0.44% 117.3K
 • سبک زندگی
marechalist 16
1,549 15.59% 99.4K
 • سبک زندگی
siamak_hb 17
741 1.13% 88.5K
 • سبک زندگی
ashpazi_eli 18
170 0.57% 72.4K
 • سبک زندگی
chef.sam.official 19
2,235 0.22% 60.1K
 • سبک زندگی
varzeshan 20