پر طرفدارترین پیج های اینستاگرام ایران

کدام برند ها بهترین عملکرد را داشته و بیشترین مشارکت را جذب کرده اند؟

موفق های اینستاگرام را بشناسید

اسنت رنک، بخش رتبه بندی اسنت وی، امکان مقایسه برندهای مشهور در اینستاگرام را از دیدگاه های مختلف فراهم آورده است. شما می توانید برند ها را براساس میزان جذب مخاطبان، لایک، کامنت و درصد مشارکت به راحتی مقایسه کنید. همچنین تجزیه و تحلیل های دقیق تر را در صفحات مخصوص به هر یک از برندها ببینید.

تعداد پست ها درصد مشارکت دنبال کننده ها دسته بندی برند
4,605 0.36% 2.2M
 • عمومی
picopry 1
4,057 0.60% 1.6M
 • عمومی
danestani_rooz 2
2,492 0.82% 1.5M
 • عمومی
ancientworld1 3
1,687 1.04% 1.3M
 • عمومی
 • عمومی
alzaimer___ 4
907 0.91% 1.3M
 • عمومی
koolaazh 5
6,540 0.77% 1.2M
 • عمومی
you.clip 6
3,731 1.00% 1.2M
 • عمومی
the.facts 7
1,735 1.13% 1.2M
 • عمومی
picoplay 8
5,475 1.34% 1.0M
 • عمومی
che.jaleeb 9
215 0.12% 1.0M
 • عمومی
mediapry 10
1,731 1.43% 986.6K
 • عمومی
unco.fact 11
5,384 2.45% 939.5K
 • عمومی
drahmadhellat 12
2,119 0.84% 764.5K
 • عمومی
picofact 13
1,434 1.33% 756.1K
 • عمومی
animotionart 14
1,305 0.34% 750.4K
 • عمومی
farsiart 15
4,346 1.64% 562.4K
 • عمومی
fact_quiz 16
1,042 2.59% 554.2K
 • عمومی
 • عمومی
cor.tex 17
757 3.91% 523.6K
 • عمومی
mr.offer 18
4,327 1.09% 516.2K
 • عمومی
factgraphy 19
1,674 1.41% 333.0K
 • عمومی
one.trix 20