پر طرفدارترین پیج های اینستاگرام ایران

کدام برند ها بهترین عملکرد را داشته و بیشترین مشارکت را جذب کرده اند؟

موفق های اینستاگرام را بشناسید

اسنت رنک، بخش رتبه بندی اسنت وی، امکان مقایسه برندهای مشهور در اینستاگرام را از دیدگاه های مختلف فراهم آورده است. شما می توانید برند ها را براساس میزان جذب مخاطبان، لایک، کامنت و درصد مشارکت به راحتی مقایسه کنید. همچنین تجزیه و تحلیل های دقیق تر را در صفحات مخصوص به هر یک از برندها ببینید.

تعداد پست ها درصد مشارکت دنبال کننده ها دسته بندی برند
5,205 2.64% 879.7K
 • عمومی
drahmadhellat 1
750 3.69% 512.1K
 • عمومی
mr.offer 2
1,511 1.62% 152.7K
 • عمومی
iamrezanayebi 3
2,386 0.18% 124.6K
 • عمومی
sismoni_khane_va_kodak 4
939 0.69% 109.7K
 • عمومی
gozide_kotobe_movafaghiat 5
139 9.93% 104.4K
 • عمومی
inarocartoon 6
4,010 0.80% 98.9K
 • عمومی
tashrifatttt 7
724 2.08% 89.7K
 • عمومی
signalemosbat.ir 8
2,333 1.41% 78.0K
 • عمومی
shirazpars.foods 9
1,388 1.44% 68.0K
 • عمومی
shiraz__ava 10
123 4.43% 63.9K
 • عمومی
mobinaghasemzade 11
4,244 2.30% 62.3K
 • عمومی
mr.offer1 12
799 1.17% 57.2K
 • عمومی
amiin_ghafari 13
953 2.93% 53.9K
 • عمومی
map_of_iran 14
2,320 0.30% 51.8K
 • عمومی
hana_shop1 15
789 2.10% 33.4K
 • عمومی
myindustry.ir 16
747 2.81% 21.4K
 • عمومی
movafaghanclub 17
209 0.96% 20.0K
 • عمومی
sparrow_travel 18
242 2.02% 19.9K
 • خدمات آنلاین
 • عمومی
ramsarshop 19
148 10.38% 17.8K
 • عمومی
jafar_khalighi 20