پر طرفدارترین پیج های اینستاگرام ایران

کدام برند ها بهترین عملکرد را داشته و بیشترین مشارکت را جذب کرده اند؟

موفق های اینستاگرام را بشناسید

اسنت رنک، بخش رتبه بندی اسنت وی، امکان مقایسه برندهای مشهور در اینستاگرام را از دیدگاه های مختلف فراهم آورده است. شما می توانید برند ها را براساس میزان جذب مخاطبان، لایک، کامنت و درصد مشارکت به راحتی مقایسه کنید. همچنین تجزیه و تحلیل های دقیق تر را در صفحات مخصوص به هر یک از برندها ببینید.

تعداد پست ها درصد مشارکت دنبال کننده ها دسته بندی برند
4,605 0.36% 2.2M
 • عمومی
picopry 1
4,057 0.60% 1.6M
 • عمومی
danestani_rooz 2
2,279 0.88% 1.4M
 • عمومی
ancientworld1 3
746 0.87% 1.3M
 • عمومی
koolaazh 4
6,230 0.76% 1.2M
 • عمومی
you.clip 5
3,661 1.01% 1.2M
 • عمومی
the.facts 6
1,520 1.15% 1.2M
 • عمومی
 • عمومی
alzaimer___ 7
215 0.12% 1.0M
 • عمومی
mediapry 8
5,366 1.38% 1.0M
 • عمومی
che.jaleeb 9
1,731 1.43% 986.6K
 • عمومی
unco.fact 10
5,322 2.50% 922.5K
 • عمومی
drahmadhellat 11
1,625 1.50% 862.3K
 • عمومی
picoplay 12
2,119 0.84% 764.5K
 • عمومی
picofact 13
1,305 0.34% 750.4K
 • عمومی
farsiart 14
1,228 1.55% 648.8K
 • عمومی
animotionart 15
4,175 1.64% 562.1K
 • عمومی
fact_quiz 16
1,042 2.59% 554.2K
 • عمومی
 • عمومی
cor.tex 17
757 3.91% 523.6K
 • عمومی
mr.offer 18
4,102 1.14% 492.0K
 • عمومی
factgraphy 19
1,599 1.40% 333.9K
 • عمومی
one.trix 20