پر طرفدارترین پیج های اینستاگرام ایران

کدام برند ها بهترین عملکرد را داشته و بیشترین مشارکت را جذب کرده اند؟

موفق های اینستاگرام را بشناسید

اسنت رنک، بخش رتبه بندی اسنت وی، امکان مقایسه برندهای مشهور در اینستاگرام را از دیدگاه های مختلف فراهم آورده است. شما می توانید برند ها را براساس میزان جذب مخاطبان، لایک، کامنت و درصد مشارکت به راحتی مقایسه کنید. همچنین تجزیه و تحلیل های دقیق تر را در صفحات مخصوص به هر یک از برندها ببینید.

تعداد پست ها درصد مشارکت دنبال کننده ها دسته بندی برند
3,009 0.61% 572.8K
 • دکوراسیون
dorinoco 1
3,923 0.79% 260.0K
 • دکوراسیون
lorenzo_home 2
99 0.73% 256.4K
 • دکوراسیون
valarianco 3
1,103 0.20% 167.6K
 • دکوراسیون
samsangan 4
1,799 0.44% 156.8K
 • دکوراسیون
homegrp 5
206 0.44% 153.3K
 • دکوراسیون
babak_store 6
968 0.46% 132.9K
 • دکوراسیون
exirfurnishing 7
2,837 0.50% 128.0K
 • دکوراسیون
iranianarchitect 8
1,507 0.83% 123.9K
 • دکوراسیون
zeeenshop 9
1,334 0.91% 106.9K
 • دکوراسیون
mehraban.gallery 10
113 1.57% 97.4K
 • دکوراسیون
rost.ir 11
477 0.60% 92.0K
 • دکوراسیون
golestanglasss 12
2,561 0.40% 80.7K
 • دکوراسیون
aknoongallery 13
762 0.46% 78.3K
 • دکوراسیون
advagallery 14
162 0.48% 65.0K
 • دکوراسیون
majlesi_lighting 15
1,706 0.64% 64.6K
 • دکوراسیون
shyngallery 16
1,123 3.96% 63.0K
 • دکوراسیون
hadi.teherani 17
976 1.60% 61.8K
 • دکوراسیون
golemanoto 18
119 1.89% 59.7K
 • دکوراسیون
neshimanco 19
1,471 0.58% 59.5K
 • دکوراسیون
academyofarchitecture 20