پر طرفدارترین پیج های اینستاگرام ایران

کدام برند ها بهترین عملکرد را داشته و بیشترین مشارکت را جذب کرده اند؟

موفق های اینستاگرام را بشناسید

اسنت رنک، بخش رتبه بندی اسنت وی، امکان مقایسه برندهای مشهور در اینستاگرام را از دیدگاه های مختلف فراهم آورده است. شما می توانید برند ها را براساس میزان جذب مخاطبان، لایک، کامنت و درصد مشارکت به راحتی مقایسه کنید. همچنین تجزیه و تحلیل های دقیق تر را در صفحات مخصوص به هر یک از برندها ببینید.

تعداد پست ها درصد مشارکت دنبال کننده ها دسته بندی برند
3,706 0.57% 617.4K
 • دکوراسیون
dorinoco 1
4,335 0.76% 263.5K
 • دکوراسیون
lorenzo_home 2
98 0.80% 254.9K
 • دکوراسیون
valarianco 3
1,154 0.20% 162.4K
 • دکوراسیون
samsangan 4
1,878 0.44% 156.7K
 • دکوراسیون
homegrp 5
206 0.45% 150.6K
 • دکوراسیون
babak_store 6
1,083 0.47% 140.1K
 • دکوراسیون
exirfurnishing 7
3,170 0.45% 137.2K
 • دکوراسیون
iranianarchitect 8
1,547 0.84% 127.2K
 • دکوراسیون
zeeenshop 9
1,424 0.85% 124.6K
 • دکوراسیون
mehraban.gallery 10
138 1.41% 104.8K
 • دکوراسیون
rost.ir 11
497 0.63% 93.6K
 • دکوراسیون
golestanglasss 12
1,275 1.27% 87.4K
 • دکوراسیون
golemanoto 13
2,771 0.39% 83.0K
 • دکوراسیون
aknoongallery 14
854 0.46% 79.8K
 • دکوراسیون
advagallery 15
159 0.41% 76.2K
 • دکوراسیون
majlesi_lighting 16
1,188 3.79% 67.7K
 • دکوراسیون
hadi.teherani 17
1,845 0.62% 65.7K
 • دکوراسیون
shyngallery 18
1,495 0.60% 63.0K
 • دکوراسیون
academyofarchitecture 19
125 1.89% 60.0K
 • دکوراسیون
neshimanco 20