پر طرفدارترین پیج های اینستاگرام ایران

کدام برند ها بهترین عملکرد را داشته و بیشترین مشارکت را جذب کرده اند؟

موفق های اینستاگرام را بشناسید

اسنت رنک، بخش رتبه بندی اسنت وی، امکان مقایسه برندهای مشهور در اینستاگرام را از دیدگاه های مختلف فراهم آورده است. شما می توانید برند ها را براساس میزان جذب مخاطبان، لایک، کامنت و درصد مشارکت به راحتی مقایسه کنید. همچنین تجزیه و تحلیل های دقیق تر را در صفحات مخصوص به هر یک از برندها ببینید.

تعداد پست ها درصد مشارکت دنبال کننده ها دسته بندی برند
542 2.34% 5.0M
 • خوانندگان
armintwoafm 1
18,449 0.53% 4.2M
 • خوانندگان
amirtataloo 2
1,288 3.43% 4.1M
 • خوانندگان
ebi 3
635 5.44% 3.8M
 • خوانندگان
realshadmehr 4
307 2.81% 3.7M
 • خوانندگان
yastunes 5
832 3.05% 3.6M
 • خوانندگان
tohi 6
1,255 2.28% 2.6M
 • خوانندگان
babakjahanbakhshoriginal 7
527 2.78% 2.2M
 • خوانندگان
googoosh 8
768 6.94% 1.9M
 • خوانندگان
mohsen 9
829 2.75% 1.9M
 • خوانندگان
sirvankhosravi 10
1,752 2.27% 1.8M
 • خوانندگان
sasy 11
50 7.88% 1.8M
 • خوانندگان
mohsenchavoshi 12
306 7.12% 1.6M
 • خوانندگان
deghbali 13
416 7.84% 1.6M
 • خوانندگان
behzadleito 14
703 4.51% 1.6M
 • خوانندگان
farzadfarzin1 15
1,258 7.78% 1.5M
 • خوانندگان
saharmusic 16
40 2.83% 1.4M
 • خوانندگان
alishmasz 17
15 4.93% 1.4M
 • خوانندگان
arashap_music 18
487 6.11% 1.4M
 • خوانندگان
ghomayshi 19
70 7.62% 1.3M
 • خوانندگان
homayounshajarian 20