پر طرفدارترین پیج های اینستاگرام ایران

کدام برند ها بهترین عملکرد را داشته و بیشترین مشارکت را جذب کرده اند؟

موفق های اینستاگرام را بشناسید

اسنت رنک، بخش رتبه بندی اسنت وی، امکان مقایسه برندهای مشهور در اینستاگرام را از دیدگاه های مختلف فراهم آورده است. شما می توانید برند ها را براساس میزان جذب مخاطبان، لایک، کامنت و درصد مشارکت به راحتی مقایسه کنید. همچنین تجزیه و تحلیل های دقیق تر را در صفحات مخصوص به هر یک از برندها ببینید.

تعداد پست ها درصد مشارکت دنبال کننده ها دسته بندی برند
545 2.32% 5.2M
 • خوانندگان
armintwoafm 1
1,335 3.33% 4.3M
 • خوانندگان
ebi 2
18,449 0.53% 4.2M
 • خوانندگان
amirtataloo 3
653 5.29% 4.0M
 • خوانندگان
realshadmehr 4
304 2.78% 3.9M
 • خوانندگان
yastunes 5
848 2.97% 3.7M
 • خوانندگان
tohi 6
1,281 2.19% 2.7M
 • خوانندگان
babakjahanbakhshoriginal 7
535 2.77% 2.3M
 • خوانندگان
googoosh 8
643 3.43% 2.0M
 • خوانندگان
ehsankhajeamiri 9
69 7.53% 1.9M
 • خوانندگان
mohsenchavoshi 10
772 7.10% 1.9M
 • خوانندگان
mohsen 11
847 2.74% 1.9M
 • خوانندگان
sirvankhosravi 12
1,774 2.32% 1.9M
 • خوانندگان
sasy 13
319 6.91% 1.8M
 • خوانندگان
deghbali 14
430 6.87% 1.8M
 • خوانندگان
hamidsefat 15
145 10.34% 1.7M
 • خوانندگان
mohsenebrahimzadeh 16
1,290 7.20% 1.7M
 • خوانندگان
saharmusic 17
22 4.08% 1.7M
 • خوانندگان
arashap_music 18
429 7.71% 1.7M
 • خوانندگان
behzadleito 19
716 4.34% 1.6M
 • خوانندگان
farzadfarzin1 20