پر طرفدارترین پیج های اینستاگرام ایران

کدام برند ها بهترین عملکرد را داشته و بیشترین مشارکت را جذب کرده اند؟

موفق های اینستاگرام را بشناسید

اسنت رنک، بخش رتبه بندی اسنت وی، امکان مقایسه برندهای مشهور در اینستاگرام را از دیدگاه های مختلف فراهم آورده است. شما می توانید برند ها را براساس میزان جذب مخاطبان، لایک، کامنت و درصد مشارکت به راحتی مقایسه کنید. همچنین تجزیه و تحلیل های دقیق تر را در صفحات مخصوص به هر یک از برندها ببینید.

تعداد پست ها درصد مشارکت دنبال کننده ها دسته بندی برند
51 0.58% 1.8M
 • سخنرانان و مدرسین
mahanteymouri_official 1
474 3.57% 1.7M
 • سخنرانان و مدرسین
parisa__nasri 2
334 2.78% 1.3M
 • سخنرانان و مدرسین
mahanteymouri 3
1,378 2.07% 536.1K
 • سخنرانان و مدرسین
khodsakhte.ir 4
2,922 1.10% 532.0K
 • سخنرانان و مدرسین
dralirezaazmandian 5
66 15.09% 508.1K
 • سخنرانان و مدرسین
aidinzavaree 6
91 16.77% 486.5K
 • سخنرانان و مدرسین
math_teacher_director 7
599 2.13% 421.5K
 • سخنرانان و مدرسین
farshidpakzat 8
174 3.38% 382.4K
 • سخنرانان و مدرسین
alireza_asadi_malekshahi 9
6,120 2.19% 292.5K
 • سخنرانان و مدرسین
alirezashiri 10
2,133 1.53% 262.7K
 • سخنرانان و مدرسین
moazamica 11
1,754 1.67% 207.2K
 • سخنرانان و مدرسین
fanne__bayan 12
1,326 0.79% 161.7K
 • سخنرانان و مدرسین
mohammad_seyeda 13
394 1.37% 155.7K
 • سخنرانان و مدرسین
drshayanerfanian 14
1,002 1.35% 143.5K
 • سخنرانان و مدرسین
mitraa_fathii 15
2,714 1.76% 89.7K
 • سخنرانان و مدرسین
babakbakhtiari 16
1,182 3.73% 80.3K
 • سخنرانان و مدرسین
sadataalaee 17
676 0.86% 80.0K
 • سخنرانان و مدرسین
sokhanesabz1 18
2,197 1.82% 77.5K
 • سخنرانان و مدرسین
ec_sharif 19
481 1.34% 63.5K
 • سخنرانان و مدرسین
dr.mahdi_bidari 20