پر طرفدارترین پیج های اینستاگرام ایران

کدام برند ها بهترین عملکرد را داشته و بیشترین مشارکت را جذب کرده اند؟

موفق های اینستاگرام را بشناسید

اسنت رنک، بخش رتبه بندی اسنت وی، امکان مقایسه برندهای مشهور در اینستاگرام را از دیدگاه های مختلف فراهم آورده است. شما می توانید برند ها را براساس میزان جذب مخاطبان، لایک، کامنت و درصد مشارکت به راحتی مقایسه کنید. همچنین تجزیه و تحلیل های دقیق تر را در صفحات مخصوص به هر یک از برندها ببینید.

تعداد پست ها درصد مشارکت دنبال کننده ها دسته بندی برند
58 0.61% 1.8M
 • سخنرانان و مدرسین
mahanteymouri_official 1
478 3.41% 1.8M
 • سخنرانان و مدرسین
parisa__nasri 2
334 2.72% 1.3M
 • سخنرانان و مدرسین
mahanteymouri 3
1,477 2.07% 596.3K
 • سخنرانان و مدرسین
khodsakhte.ir 4
70 17.80% 543.0K
 • سخنرانان و مدرسین
aidinzavaree 5
2,923 1.14% 541.1K
 • سخنرانان و مدرسین
dralirezaazmandian 6
100 16.40% 520.3K
 • سخنرانان و مدرسین
math_teacher_director 7
610 2.28% 408.5K
 • سخنرانان و مدرسین
farshidpakzat 8
175 4.46% 396.5K
 • سخنرانان و مدرسین
alireza_asadi_malekshahi 9
6,265 2.06% 306.5K
 • سخنرانان و مدرسین
alirezashiri 10
2,181 1.58% 279.0K
 • سخنرانان و مدرسین
moazamica 11
1,784 1.67% 211.7K
 • سخنرانان و مدرسین
fanne__bayan 12
1,357 0.76% 165.1K
 • سخنرانان و مدرسین
mohammad_seyeda 13
400 1.46% 154.7K
 • سخنرانان و مدرسین
drshayanerfanian 14
1,043 1.37% 146.3K
 • سخنرانان و مدرسین
mitraa_fathii 15
2,740 1.76% 90.5K
 • سخنرانان و مدرسین
babakbakhtiari 16
697 0.85% 83.9K
 • سخنرانان و مدرسین
sokhanesabz1 17
2,220 2.00% 80.2K
 • سخنرانان و مدرسین
ec_sharif 18
1,184 3.78% 80.0K
 • سخنرانان و مدرسین
sadataalaee 19
492 1.35% 64.3K
 • سخنرانان و مدرسین
dr.mahdi_bidari 20