پر طرفدارترین پیج های اینستاگرام ایران

کدام برند ها بهترین عملکرد را داشته و بیشترین مشارکت را جذب کرده اند؟

موفق های اینستاگرام را بشناسید

اسنت رنک، بخش رتبه بندی اسنت وی، امکان مقایسه برندهای مشهور در اینستاگرام را از دیدگاه های مختلف فراهم آورده است. شما می توانید برند ها را براساس میزان جذب مخاطبان، لایک، کامنت و درصد مشارکت به راحتی مقایسه کنید. همچنین تجزیه و تحلیل های دقیق تر را در صفحات مخصوص به هر یک از برندها ببینید.

تعداد پست ها درصد مشارکت دنبال کننده ها دسته بندی برند
484 3.18% 2.0M
 • سخنرانان و مدرسین
parisa__nasri 1
69 0.58% 1.9M
 • سخنرانان و مدرسین
mahanteymouri_official 2
351 2.37% 1.5M
 • سخنرانان و مدرسین
mahanteymouri 3
1,695 1.75% 707.6K
 • سخنرانان و مدرسین
khodsakhte.ir 4
119 13.83% 616.9K
 • سخنرانان و مدرسین
math_teacher_director 5
70 17.80% 543.0K
 • سخنرانان و مدرسین
aidinzavaree 6
2,923 1.14% 541.1K
 • سخنرانان و مدرسین
dralirezaazmandian 7
626 1.81% 514.8K
 • سخنرانان و مدرسین
farshidpakzat 8
170 4.21% 420.7K
 • سخنرانان و مدرسین
alireza_asadi_malekshahi 9
6,507 1.81% 349.7K
 • سخنرانان و مدرسین
alirezashiri 10
2,181 1.58% 279.0K
 • سخنرانان و مدرسین
moazamica 11
1,831 1.64% 215.9K
 • سخنرانان و مدرسین
fanne__bayan 12
514 0.51% 168.5K
 • سخنرانان و مدرسین
dr.mahdi_bidari 13
1,357 0.76% 165.1K
 • سخنرانان و مدرسین
mohammad_seyeda 14
405 1.47% 153.7K
 • سخنرانان و مدرسین
shayanerfanianofficial 15
1,043 1.37% 146.3K
 • سخنرانان و مدرسین
mitraa_fathii 16
2,740 1.76% 90.5K
 • سخنرانان و مدرسین
babakbakhtiari 17
743 0.79% 89.7K
 • سخنرانان و مدرسین
sokhanesabz1 18
2,249 1.89% 84.9K
 • سخنرانان و مدرسین
ec_sharif 19
1,184 3.78% 80.0K
 • سخنرانان و مدرسین
sadataalaee 20