پر طرفدارترین پیج های اینستاگرام ایران

کدام برند ها بهترین عملکرد را داشته و بیشترین مشارکت را جذب کرده اند؟

موفق های اینستاگرام را بشناسید

اسنت رنک، بخش رتبه بندی اسنت وی، امکان مقایسه برندهای مشهور در اینستاگرام را از دیدگاه های مختلف فراهم آورده است. شما می توانید برند ها را براساس میزان جذب مخاطبان، لایک، کامنت و درصد مشارکت به راحتی مقایسه کنید. همچنین تجزیه و تحلیل های دقیق تر را در صفحات مخصوص به هر یک از برندها ببینید.

تعداد پست ها درصد مشارکت دنبال کننده ها دسته بندی برند
450 4.12% 1.7M
 • سخنرانان و مدرسین
parisa__nasri 1
327 2.85% 1.4M
 • سخنرانان و مدرسین
mahanteymouri 2
2,888 1.06% 493.9K
 • سخنرانان و مدرسین
dralirezaazmandian 3
5,822 2.48% 267.9K
 • سخنرانان و مدرسین
alirezashiri 4
2,039 1.63% 214.4K
 • سخنرانان و مدرسین
moazamica 5
1,721 1.71% 185.4K
 • سخنرانان و مدرسین
fanne__bayan 6
380 1.26% 157.6K
 • سخنرانان و مدرسین
drshayanerfanian 7
1,278 0.87% 157.0K
 • سخنرانان و مدرسین
mohammad_seyeda 8
932 1.43% 135.5K
 • سخنرانان و مدرسین
mitraa_fathii 9
2,626 1.71% 85.1K
 • سخنرانان و مدرسین
babakbakhtiari 10
1,154 3.76% 80.4K
 • سخنرانان و مدرسین
sadataalaee 11
2,149 1.94% 74.1K
 • سخنرانان و مدرسین
ec_sharif 12
620 0.95% 71.9K
 • سخنرانان و مدرسین
sokhanesabz1 13
1,690 0.72% 59.5K
 • سخنرانان و مدرسین
drbehboudi 14
461 1.57% 56.8K
 • سخنرانان و مدرسین
dr.mahdi_bidari 15
1,470 1.53% 50.9K
 • سخنرانان و مدرسین
mmrabbani 16
974 0.97% 49.1K
 • سخنرانان و مدرسین
sadeghloo_com 17
279 3.96% 46.8K
 • سخنرانان و مدرسین
master_s.s.azimi 18
501 2.13% 44.5K
 • سخنرانان و مدرسین
yahyaalavi 19
503 0.99% 42.2K
 • سخنرانان و مدرسین
hosein.hoseinyrad 20