پر طرفدارترین پیج های اینستاگرام ایران

کدام برند ها بهترین عملکرد را داشته و بیشترین مشارکت را جذب کرده اند؟

موفق های اینستاگرام را بشناسید

اسنت رنک، بخش رتبه بندی اسنت وی، امکان مقایسه برندهای مشهور در اینستاگرام را از دیدگاه های مختلف فراهم آورده است. شما می توانید برند ها را براساس میزان جذب مخاطبان، لایک، کامنت و درصد مشارکت به راحتی مقایسه کنید. همچنین تجزیه و تحلیل های دقیق تر را در صفحات مخصوص به هر یک از برندها ببینید.

تعداد پست ها درصد مشارکت دنبال کننده ها دسته بندی برند
6,222 4.97% 2.7M
 • شخصیت ها
khamenei_ir 1
167 16.41% 1.9M
 • شخصیت ها
hasanaghamirii 2
1,324 2.92% 947.9K
 • شخصیت ها
zibakalamsadegh 3
894 7.62% 885.7K
 • شخصیت ها
soleimany_ir 4
6,428 1.68% 854.8K
 • شخصیت ها
khatamy 5
917 3.86% 850.4K
 • شخصیت ها
ahmadkhomeini 6
1,269 6.99% 776.7K
 • شخصیت ها
justnarges 7
179 14.19% 726.5K
 • شخصیت ها
jzarif_ir 8
2,748 1.98% 683.4K
 • شخصیت ها
emamkhomeini 9
529 5.10% 608.1K
 • شخصیت ها
mehdisoltanisarvestanii 10
705 3.57% 516.9K
 • شخصیت ها
alimotahari_ir 11
3,386 7.28% 414.3K
 • شخصیت ها
majidhosseini 12
1,077 6.02% 374.6K
 • شخصیت ها
azizjafari_ir 13
1,100 2.08% 319.7K
 • شخصیت ها
eshaqjahangiri 14
398 11.54% 272.9K
 • شخصیت ها
azarijahromi 15
585 1.96% 269.7K
 • شخصیت ها
aref_ir 16
224 3.26% 260.3K
 • شخصیت ها
araghchi 17
434 1.05% 245.2K
 • شخصیت ها
hrouhani_president 18
531 11.10% 230.1K
 • شخصیت ها
ali.alizadeh.insta 19
4,477 0.81% 220.1K
 • شخصیت ها
eslahtalab_students 20