پر طرفدارترین پیج های اینستاگرام ایران

کدام برند ها بهترین عملکرد را داشته و بیشترین مشارکت را جذب کرده اند؟

موفق های اینستاگرام را بشناسید

اسنت رنک، بخش رتبه بندی اسنت وی، امکان مقایسه برندهای مشهور در اینستاگرام را از دیدگاه های مختلف فراهم آورده است. شما می توانید برند ها را براساس میزان جذب مخاطبان، لایک، کامنت و درصد مشارکت به راحتی مقایسه کنید. همچنین تجزیه و تحلیل های دقیق تر را در صفحات مخصوص به هر یک از برندها ببینید.

تعداد پست ها درصد مشارکت دنبال کننده ها دسته بندی برند
1,807 7.46% 1.9M
 • هنرمندان
mehrab_ghasemkhani 1
1,947 7.29% 741.0K
 • هنرمندان
arashestilaf 2
2,066 2.47% 637.5K
 • هنرمندان
yaghma_golrouee 3
333 4.71% 613.7K
 • هنرمندان
mohamadbahrani_official 4
333 20.15% 548.3K
 • هنرمندان
hmn.iranmanesh 5
690 5.51% 401.2K
 • هنرمندان
kayhan_kalhor 6
2,011 4.26% 288.2K
 • هنرمندان
bozorgmehrhosseinpour 7
559 5.43% 262.8K
 • هنرمندان
hamedbaradaran 8
293 3.46% 247.8K
 • هنرمندان
parsapirou 9
203 15.41% 239.1K
 • هنرمندان
hassanamirii 10
732 8.52% 177.6K
 • هنرمندان
neyestanimana 11
300 7.80% 156.1K
 • هنرمندان
asgharfarhadiofficial 12
13 4.43% 92.8K
 • هنرمندان
sahab8abbdullah 13
3,245 1.42% 85.7K
 • هنرمندان
payameraeeart 14
93 14.57% 84.2K
 • هنرمندان
bahrambeyzaee 15
424 10.87% 81.8K
 • هنرمندان
mahdi__ahmadian1 16
6,803 3.14% 59.4K
 • هنرمندان
rahimiyegane 17
708 7.21% 53.9K
 • هنرمندان
aydinsayyar 18
1,661 1.86% 31.1K
 • هنرمندان
behnamdaryanibd 19
857 4.59% 28.4K
 • هنرمندان
homasa_homasa 20