پر طرفدارترین پیج های اینستاگرام ایران

کدام برند ها بهترین عملکرد را داشته و بیشترین مشارکت را جذب کرده اند؟

موفق های اینستاگرام را بشناسید

اسنت رنک، بخش رتبه بندی اسنت وی، امکان مقایسه برندهای مشهور در اینستاگرام را از دیدگاه های مختلف فراهم آورده است. شما می توانید برند ها را براساس میزان جذب مخاطبان، لایک، کامنت و درصد مشارکت به راحتی مقایسه کنید. همچنین تجزیه و تحلیل های دقیق تر را در صفحات مخصوص به هر یک از برندها ببینید.

تعداد پست ها درصد مشارکت دنبال کننده ها دسته بندی برند
1,838 7.60% 2.0M
 • هنرمندان
mehrab_ghasemkhani 1
1,976 7.46% 761.5K
 • هنرمندان
arashestilaf 2
340 18.17% 663.0K
 • هنرمندان
hmn.iranmanesh 3
2,114 2.42% 646.4K
 • هنرمندان
yaghma_golrouee 4
2,405 4.11% 614.5K
 • هنرمندان
alioji 5
336 4.79% 605.3K
 • هنرمندان
mohamadbahrani_official 6
723 5.20% 452.1K
 • هنرمندان
kayhan_kalhor 7
2,068 4.20% 299.5K
 • هنرمندان
bozorgmehrhosseinpour 8
211 13.83% 290.2K
 • هنرمندان
hassanamirii 9
579 5.36% 274.5K
 • هنرمندان
hamedbaradaran 10
315 3.68% 249.0K
 • هنرمندان
parsapirou 11
770 8.25% 191.7K
 • هنرمندان
neyestanimana 12
301 7.62% 159.5K
 • هنرمندان
asgharfarhadiofficial 13
13 4.43% 92.8K
 • هنرمندان
sahab8abbdullah 14
3,279 1.41% 86.7K
 • هنرمندان
payameraeeart 15
440 11.35% 84.4K
 • هنرمندان
mahdi__ahmadian1 16
93 14.55% 84.3K
 • هنرمندان
bahrambeyzaee 17
6,941 3.13% 59.7K
 • هنرمندان
rahimiyegane 18
714 7.15% 54.0K
 • هنرمندان
aydinsayyar 19
1,676 1.81% 31.2K
 • هنرمندان
behnamdaryanibd 20