پر طرفدارترین پیج های اینستاگرام ایران

کدام برند ها بهترین عملکرد را داشته و بیشترین مشارکت را جذب کرده اند؟

موفق های اینستاگرام را بشناسید

اسنت رنک، بخش رتبه بندی اسنت وی، امکان مقایسه برندهای مشهور در اینستاگرام را از دیدگاه های مختلف فراهم آورده است. شما می توانید برند ها را براساس میزان جذب مخاطبان، لایک، کامنت و درصد مشارکت به راحتی مقایسه کنید. همچنین تجزیه و تحلیل های دقیق تر را در صفحات مخصوص به هر یک از برندها ببینید.

تعداد پست ها درصد مشارکت دنبال کننده ها دسته بندی برند
5,777 1.28% 61.6K
 • ورزشکاران
olympic.ir 21
240 3.44% 54.7K
 • ورزشکاران
mostafasharifat 22
201 10.94% 28.4K
 • ورزشکاران
yousefkaramitkd 23
194 7.65% 21.5K
 • ورزشکاران
parisa_farshidi 24
301 5.69% 18.9K
 • ورزشکاران
mohammad.motamed 25
117 5.42% 18.8K
 • ورزشکاران
sajjaddehnavi 26
107 6.80% 17.6K
 • ورزشکاران
hanieh.akhlaghi 27
137 9.75% 16.2K
 • ورزشکاران
mirbabakmousavi7 28
136 5.91% 15.6K
 • ورزشکاران
negin.gilsamaei 29
123 1.08% 12.9K
 • ورزشکاران
azizi_carpet 30
64 12.60% 11.9K
 • ورزشکاران
javaadkarimi 31