پر طرفدارترین پیج های اینستاگرام ایران

کدام برند ها بهترین عملکرد را داشته و بیشترین مشارکت را جذب کرده اند؟

موفق های اینستاگرام را بشناسید

اسنت رنک، بخش رتبه بندی اسنت وی، امکان مقایسه برندهای مشهور در اینستاگرام را از دیدگاه های مختلف فراهم آورده است. شما می توانید برند ها را براساس میزان جذب مخاطبان، لایک، کامنت و درصد مشارکت به راحتی مقایسه کنید. همچنین تجزیه و تحلیل های دقیق تر را در صفحات مخصوص به هر یک از برندها ببینید.

تعداد پست ها درصد مشارکت دنبال کننده ها دسته بندی برند
5,807 1.27% 61.6K
 • ورزشکاران
olympic.ir 21
240 3.44% 54.7K
 • ورزشکاران
mostafasharifat 22
201 10.94% 28.4K
 • ورزشکاران
yousefkaramitkd 23
195 7.66% 21.5K
 • ورزشکاران
parisa_farshidi 24
117 5.37% 19.1K
 • ورزشکاران
sajjaddehnavi 25
304 5.67% 18.9K
 • ورزشکاران
mohammad.motamed 26
108 6.80% 17.6K
 • ورزشکاران
hanieh.akhlaghi 27
138 9.77% 16.2K
 • ورزشکاران
mirbabakmousavi7 28
136 5.91% 15.6K
 • ورزشکاران
negin.gilsamaei 29
132 1.09% 12.8K
 • ورزشکاران
azizi_carpet 30
64 12.62% 11.9K
 • ورزشکاران
javaadkarimi 31