پر طرفدارترین پیج های اینستاگرام ایران

کدام برند ها بهترین عملکرد را داشته و بیشترین مشارکت را جذب کرده اند؟

موفق های اینستاگرام را بشناسید

اسنت رنک، بخش رتبه بندی اسنت وی، امکان مقایسه برندهای مشهور در اینستاگرام را از دیدگاه های مختلف فراهم آورده است. شما می توانید برند ها را براساس میزان جذب مخاطبان، لایک، کامنت و درصد مشارکت به راحتی مقایسه کنید. همچنین تجزیه و تحلیل های دقیق تر را در صفحات مخصوص به هر یک از برندها ببینید.

تعداد پست ها درصد مشارکت دنبال کننده ها دسته بندی برند
234 21.69% 1.7M
 • ورزشکاران
amiraliakbari60 1
21 17.44% 98.9K
 • ورزشکاران
reza.yazdanii 2
183 14.06% 153.9K
 • ورزشکاران
kianoush_rostami 3
34 14.00% 210.6K
 • ورزشکاران
hamid.sourian 4
64 12.62% 11.9K
 • ورزشکاران
javaadkarimi 5
201 10.94% 28.4K
 • ورزشکاران
yousefkaramitkd 6
138 9.77% 16.2K
 • ورزشکاران
mirbabakmousavi7 7
199 8.97% 130.5K
 • ورزشکاران
soheila.mansorian 8
83 8.81% 643.5K
 • ورزشکاران
norouzihani 9
213 8.79% 230.1K
 • ورزشکاران
elahe.mansoriyan 10
25 8.37% 638.6K
 • ورزشکاران
hosseinhedayatidoolabi 11
363 8.16% 235.2K
 • ورزشکاران
shahrbano.mansorian 12
195 7.66% 21.5K
 • ورزشکاران
parisa_farshidi 13
254 7.30% 131.7K
 • ورزشکاران
ehsan_rouzbahani 14
108 6.80% 17.6K
 • ورزشکاران
hanieh.akhlaghi 15
762 6.67% 65.7K
 • ورزشکاران
p.fitworkout 16
116 6.61% 1.7M
 • ورزشکاران
saeedmaroof4444 17
1,894 6.48% 401.2K
 • ورزشکاران
peymanrajabii 18
211 6.12% 1.0M
 • ورزشکاران
seyedmohamadmousavi 19
565 5.96% 316.2K
 • ورزشکاران
leylarajabi 20