پر طرفدارترین پیج های اینستاگرام ایران

کدام برند ها بهترین عملکرد را داشته و بیشترین مشارکت را جذب کرده اند؟

موفق های اینستاگرام را بشناسید

اسنت رنک، بخش رتبه بندی اسنت وی، امکان مقایسه برندهای مشهور در اینستاگرام را از دیدگاه های مختلف فراهم آورده است. شما می توانید برند ها را براساس میزان جذب مخاطبان، لایک، کامنت و درصد مشارکت به راحتی مقایسه کنید. همچنین تجزیه و تحلیل های دقیق تر را در صفحات مخصوص به هر یک از برندها ببینید.

تعداد پست ها درصد مشارکت دنبال کننده ها دسته بندی برند
227 22.35% 1.7M
 • ورزشکاران
amiraliakbari60 1
21 17.46% 98.8K
 • ورزشکاران
reza.yazdanii 2
35 14.56% 208.4K
 • ورزشکاران
hamid.sourian 3
177 14.01% 154.4K
 • ورزشکاران
kianoush_rostami 4
64 12.60% 11.9K
 • ورزشکاران
javaadkarimi 5
201 10.94% 28.4K
 • ورزشکاران
yousefkaramitkd 6
137 9.75% 16.2K
 • ورزشکاران
mirbabakmousavi7 7
187 9.15% 128.6K
 • ورزشکاران
soheila.mansorian 8
203 9.06% 223.2K
 • ورزشکاران
elahe.mansoriyan 9
83 8.81% 643.6K
 • ورزشکاران
norouzihani 10
24 8.28% 645.1K
 • ورزشکاران
hosseinhedayatidoolabi 11
350 8.26% 234.7K
 • ورزشکاران
shahrbano.mansorian 12
194 7.65% 21.5K
 • ورزشکاران
parisa_farshidi 13
248 7.26% 132.3K
 • ورزشکاران
ehsan_rouzbahani 14
1,833 6.82% 380.8K
 • ورزشکاران
peymanrajabii 15
107 6.80% 17.6K
 • ورزشکاران
hanieh.akhlaghi 16
116 6.75% 1.7M
 • ورزشکاران
saeedmaroof4444 17
761 6.63% 65.8K
 • ورزشکاران
p.fitworkout 18
209 6.30% 988.3K
 • ورزشکاران
seyedmohamadmousavi 19
563 5.96% 316.2K
 • ورزشکاران
leylarajabi 20