گزارش فعالیت پیج های پرطرفدار ایرانی در روز گذشته

کدام برند ها بهترین عملکرد را داشته و بیشترین مشارکت را جذب کرده اند؟

اسنت رنک به شما امکان مشاهده فعالیت، افزایش و یا کاهش فالوورهای صفحات ایرانی پرطرفدار در اینستاگرام در روز گذشته را می دهد.

موفق های اینستاگرام را بشناسید

اسنت رنک، بخش رتبه بندی اسنت وی، امکان مقایسه برندهای مشهور در اینستاگرام را از دیدگاه های مختلف فراهم آورده است. شما می توانید برند ها را براساس میزان جذب مخاطبان، لایک، کامنت و درصد مشارکت به راحتی مقایسه کنید. همچنین تجزیه و تحلیل های دقیق تر را در صفحات مخصوص به هر یک از برندها ببینید.

WhatsApp chat